Spotřebitelská smlouva

Export > ICAL

Dr. Rita Simon

Spotřebitelská smlouva není samostatným smluvním typem, konstruuje jednoho neprofesionálního smluvního partnera, kterého právo zvlášť chrání. Speciální ochrana slabšího smluvního partnera byla silně ovlivněna evropským právem a zásadně změnila dispozitivní smluvní právo. Nově vytvořené tzv. „Sonderprivatrecht“ má spoustu zvláštností (kogentnost, formální požadavky, speciální právo na informace a odstoupení atd.), které jsou neznámé kontinentálnímu civilnímu právu. Tato přednáška se věnuje důvodům zvláštní regulace se specifickým ohledem na informační paradigma ve smlouvě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *