Úvod   ...

Dr. Andreas Frössel, MA

Externí výzkumní pracovníci

Andreas Frössel studoval právo a politologii na Univerzitě Vídeň (Mag. iur. 2011, BA 2011, MA 2017) a absolvoval doktorandské studium na Ekonomické univerzitě ve Vídni, kde dosáhl titul Dr. iur. v roce 2018. Na této univerzitě též pracoval jako vědecký pracovník a asistent. Jeho doktorská práce o porušení smluvních nároků třetí stranou byla publikována v roce 2019. Ještě před nástupem na Ekonomickou univerzitu pracoval jako asistent soudce rakouského Nejvyššího soudu a v současné době je spolupracovníkem rakouského Ústavního soudu. Ve své práci se soustřeďuje na soukromé právo a civilní právo procesní.