Úvod   ...

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Jiří Hrádek je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právníkem Zeppelin CZ s.r.o. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (2002), dále studoval na Univerzitě v Hamburku (2000-2001), v programu LLM na Univerzitě Eberhard-Karls v Tübingene (2002-2003) a v postgraduálním programu Univerzity Karlovy (2002-2009). V letech 2002 a 2003 absolvoval vědecké pobyty v Evropském centru pro otázky občanskoprávního a pojišťovacího práva (ECTIL) ve Vídni; v roce 2007 absolvoval stáž v Evropské komisi, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitelů. Jiří Hrádek je členem redakční rady časopisu Jurisprudence. Specializuje se na občanské a procesní právo se zvláštním zaměřením na právo deliktní. Je autorem knihy o předsmluvní odpovědnosti, spoluautorem komentářů k českému občanskému zákoníku, občanskému soudnímu řádu a publikace Deliktní právo. Pravidelně publikuje články v českých i zahraničních právních časopisech.

 

Publikace (3)