Úvod   ...

JUDr. Petra J. Pipková, Ph.D., LL.M.eur.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Vědecký pracovník Centra právní komparatistiky Právnické fakulty UK. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr., Ph.D.), Západočeské univerzitě v Plzni (JUDr.) a Univerzitě v Pasově v Německu (LL.M.eur.). Po ukončení studií pracovala tři roky jako vědecký asistent ve Vídni na Institutu pro evropské deliktní právo Rakouské akademie věd. Po návratu do Prahy vykonala tříletou koncipientskou praxi v advokátní kanceláři, kde se specializovala na soutěžní právo. Praxi ukončila advokátními zkouškami v roce 2015. Její výzkumná činnost se zaměřuje na soutěžní právo, zejm. jeho soukromoprávní vymáhání, a civilní právo, zejm. obligační právo. Na Právnické fakultě i tyto oblasti učí.

Kontakty