Úvod   ...

Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec

Externí výzkumní pracovníci

V roce 1997 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze a v roce 1998 se specialisací na dějiny mezinárodních vztahů filosofickou fakultu téže university. V letech 2008–12 byl členem výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva a v letech 2008–17 externě vyučoval občanské právo hmotné na právnické fakultě University Karlovy v Praze. Publikuje ve vícero právních oborech: v občanském právu hmotném, ústavním právu, pracovním právu, evropském právu a správním právu.

Publikace (11)

Zvánovec, V., Ochrana osobních údajů v pracovním právu podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů. In František Cvrček & Helena Jermanová (edd.): Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? Aleš Čeněk, Plzeň 2016, pp. 190–194.

Zvánovec, V., Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská a Miloš Kocí (edd.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014, ISBN 978-80-87488-14-0, 127–139

Zvánovec, V., Náležitosti svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISBN 978-80-7478-546-7, 1209–1216

Zvánovec, V., Obezřetné investice. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISBN 978-80-7478-546-7, 1163–1171

Zvánovec, V., Pěsna, L., Zánik svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISBN 978-80-7478-546-7, 1263–1271

Zvánovec, V., společně s Helenou Svatošovou: Shromažďování ve veřejném prostoru. Svoboda nebo hrozba? In Právní rozhledy 15/2009, pp. 561–562

Zvánovec, V., Nonnemann, F., Ochrana osobních údajů nezletilců. In EMP–Jurisprudence 8/2008, p. 18 sq.

Zvánovec, V., Firmy by měly zvážit, zda budou využívat kamery. Interview pro Hospodářské noviny, 5. června 2007, p. 27

Zvánovec, V., Jednání o revizi směrnice o pracovní době. In Zpravodaj Pražského sdružení Jednoty českých právníků 2/2006, pp. 88–91

Zvánovec, V., S učni jednejte v rukavičkách. In Zaměstnávání dětí a mladistvých. Příloha týdeníku Ekonom 15/2003, pp. 6–8

Zvánovec, V., Jaký by měl být nový zákoník práce? Několik poznámek. In Práce a mzda 10–11/2002, pp. 74–80

Kontakty