Úvod   ...

Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec

Externí výzkumní pracovníci

V roce 1997 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze a v roce 1998 se specialisací na dějiny mezinárodních vztahů filosofickou fakultu téže university. V letech 2008–12 byl členem výboru pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva a v letech 2008–17 externě vyučoval občanské právo hmotné na právnické fakultě University Karlovy v Praze. Publikuje ve vícero právních oborech: v občanském právu hmotném, ústavním právu, pracovním právu, evropském právu a správním právu.

Publikace (10)

Ochrana osobních údajů v pracovním právu podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů. In František Cvrček & Helena Jermanová (edd.): Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? Aleš Čeněk, Plzeň 2016, pp. 190–194.

S učni jednejte v rukavičkách. In Zaměstnávání dětí a mladistvých. Příloha týdeníku Ekonom 15/2003, pp. 6–8

společně s Lukáš Pěsna: Zánik svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISBN 978-80-7478-546-7, 1263–1271

Náležitosti svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISBN 978-80-7478-546-7, 1209–1216

Obezřetné investice. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISBN 978-80-7478-546-7, 1163–1171

Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská a Miloš Kocí (edd.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014, ISBN 978-80-87488-14-0, 127–139

společně s Helenou Svatošovou: Shromažďování ve veřejném prostoru. Svoboda nebo hrozba? In Právní rozhledy 15/2009, pp. 561–562

Firmy by měly zvážit, zda budou využívat kamery. Interview pro Hospodářské noviny, 5. června 2007, p. 27

Jednání o revizi směrnice o pracovní době. In Zpravodaj Pražského sdružení Jednoty českých právníků 2/2006, pp. 88–91

Jaký by měl být nový zákoník práce? Několik poznámek. In Práce a mzda 10–11/2002, pp. 74–80

Kontakty