Úvod   ...

Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec

Externí výzkumní pracovníci

Publikuje ve vícero právních oborech: v občanském právu hmotném, ústavním právu, pracovním právu, evropském právu a správním právu.

Životopis

Vzdělání

Mgr. v oboru historie, Filosofická fakulta UK, 1998
Mgr. v oboru právo, Právnická fakulta UK, 1997

Zaměstnání

od 2015 vedoucí oddělení legislativního, ÚOOÚ
2006–2015 referent oddělení legislativního, ÚOOÚ
1999–2006 referent právního oddělení, ČMKOS
1998–1999 koncipient, AK Felix & spol.

Členství

2008–12 výbor pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva

Posudky

2006 Posudek pro Evropskou unii o transposici pracovněprávních směrnic Českou republikou

Jazykové schopnosti

Angličtina, francouzština & ruština.

Sociální média

Přednášky

6. října 2021 Osnova aktu o umělé inteligenci (AIA) z 21. dubna 2021 5. výroční konference Spolku pro ochranu osobních údajů

Výuka

2008–17 Občanské právo hmotné 1 a 2 právnická fakulta UK, externě

Publikace (11)

Zvánovec, V., Ochrana osobních údajů v pracovním právu podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů. In František Cvrček & Helena Jermanová (edd.): Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? Aleš Čeněk, Plzeň 2016, pp. 190–194.

Zvánovec, V., Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská a Miloš Kocí (edd.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2014, ISBN 978-80-87488-14-0, 127–139

Zvánovec, V., Náležitosti svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISBN 978-80-7478-546-7, 1209–1216

Zvánovec, V., Obezřetné investice. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISBN 978-80-7478-546-7, 1163–1171

Zvánovec, V., Pěsna, L., Zánik svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. Wolters Kluwer, Praha 2014, ISBN 978-80-7478-546-7, 1263–1271

Zvánovec, V., společně s Helenou Svatošovou: Shromažďování ve veřejném prostoru. Svoboda nebo hrozba? In Právní rozhledy 15/2009, pp. 561–562

Zvánovec, V., Nonnemann, F., Ochrana osobních údajů nezletilců. In EMP–Jurisprudence 8/2008, p. 18 sq.

Zvánovec, V., Firmy by měly zvážit, zda budou využívat kamery. Interview pro Hospodářské noviny, 5. června 2007, p. 27

Zvánovec, V., Jednání o revizi směrnice o pracovní době. In Zpravodaj Pražského sdružení Jednoty českých právníků 2/2006, pp. 88–91

Zvánovec, V., S učni jednejte v rukavičkách. In Zaměstnávání dětí a mladistvých. Příloha týdeníku Ekonom 15/2003, pp. 6–8

Zvánovec, V., Jaký by měl být nový zákoník práce? Několik poznámek. In Práce a mzda 10–11/2002, pp. 74–80

Kontakty