Úvod   ...

Mgr. Jan Balarin, Ph.D.

Externí výzkumní pracovníci

Je advokátem a specializuje se na soukromé právo a civilní proces. Publikuje především v oblasti civilního procesního práva (kolektivní vynucování práva). Jako autor národních zpráv pro Českou republiku se účastní projektu Evropského občanského zákoníku (Studijní skupiny pro Evropský občanský zákoník).

Kontakty