Úvod   ...

Mgr. Jan Balarin, Ph.D.

Externí výzkumní pracovníci

Je advokátem a specializuje se na soukromé právo a civilní proces. Publikuje především v oblasti civilního procesního práva (kolektivní vynucování práva). Jako autor národních zpráv pro Českou republiku se účastní projektu Evropského občanského zákoníku (Studijní skupiny pro Evropský občanský zákoník).

Kontakty

Publikace (1)

Balarin, J., Míra důkazu a důkazní břemeno v kontextu hodnocení důkazů v soudní praxi. Bulletin advokacie, č. 1-2/2019, s. 25-33