Úvod   ...

Mgr. Jan Balarin, Ph.D.

Externí výzkumní pracovníci

Je advokátem a specializuje se na soukromé právo a civilní proces. Publikuje především v oblasti civilního procesního práva (kolektivní vynucování práva). Jako autor národních zpráv pro Českou republiku se účastní projektu Evropského občanského zákoníku (Studijní skupiny pro Evropský občanský zákoník).

Kontakty

Publikace (4)

Balarin, J., Míra důkazu a důkazní břemeno v kontextu hodnocení důkazů v soudní praxi. Bulletin advokacie, č. 1-2/2019, s. 25-33

Balarin, J., Standard of Proof in Czech Civil Procedure, in Tichý, L. (ed.), Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen, 2019, s. 161-180

Balarin, J., Consumer collective redress in the Czech Republic: Current situation and perspectives, in Simon, R., Müllerová, H. (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? Praha, Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences, 2019, s. 56-68

Balarin, J., Janoušková, A., K fenoménu hromadné žaloby. Právní rozhledy 13-14/2019, s. 489