Úvod   ...

Mgr. Slavomíra Henčeková

Externí výzkumní pracovníci

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě na Slovensku s predikátem summa cum laude. V roce 2012 absolvovala studijní pobyt Erasmus na Univerzitě Řezno v Německu. Od roku 2013 studuje doktorský studijní program (Ph.D.) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Teorie, filozofie a sociologie práva s tématem dizertační práce „Volné nacházení práva (příčiny a důsledky)“. Během svého studia absolvovala stáže na Nejvyšším soudě Slovenské republiky, okresním soudě i v advokátních kancelářích. Vícenásobně reprezentovala fakultu na mezinárodní soutěži studentů práv – simulovaném arbitrážním sporu Willem C. Vis International Commercial Arbitration MOOT a angažovala se ve fakultní samosprávě.

Od roku 2013 je advokátní koncipientkou a specializuje se na farmaceutické a medicínské právo.

Od roku 2015 spolupracuje s Centrem právní komparatistiky.

Ve své publikační činnosti se věnuje především otázkám judikováni contra legem, právně neurčitým pojmům, právním principům, otázkám spravedlnosti a morálky, obecněji interpretaci práva a právně filosofickým otázkám.

Hovoří slovensky, česky, anglicky a německy.

Publikace (2)

Henčeková, S., Ještě jednou k anexi Krymu a ke svobodě projevu hoteliéra (tentokrát z Německa). Jiné právo, 26. února 2020. Dostupné na: https://jinepravo.blogspot.com/2020/02/jeste-jednou-krym.html

Henčeková, S., The Normative Force of the Factual, As Derived from Examples in Czech Case-Law (March 23, 2019). Charles University in Prague, Faculty of Law, Research Paper No. 2019/I/4. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3360532

Kontakty