Úvod   ...

Mgr. Tomáš Troup, LL.M.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2006-2007 absolvoval studijní program LL.M. na Université de Montréal v Québecu. Od roku 2003 až dosud působí v advokacii. Jeho specializací jsou soudní spory a v jejich rámci pak zejména spory související s insolvenčním právem. V těchto oblastech dosáhl vydání několika precedenčních soudních rozhodnutí, posléze publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Od roku 2014 se jako externí spolupracovník účastní aktivit Centra právní komparatistiky. Ve své publikační činnosti se zabývá zejména insolvenčním právem.

 

Publikace (9)

Frössel, A., Troup, T., Public Interest in Insolvency Law, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 247-270

Tichý, L., Troup, T., překlad článku Andrease Spickhoffa, Poučovací povinnost soudu v hodnotovém systému německého civilního procesního práva, Bulletin advokacie 3/2019, s. 20-24

Troup, T., Obranné námitky odpůrce v insolvenčním odpůrčím právu, Bulletin advokacie 4/2019, s. 45-52

Troup, T., Tichý, L., překlad článku R. Borka, Platby zajištěným věřitelům v německém insolvenčním odpůrčím právu, Bulletin advokacie 6/2019, s. 37-42

Troup, T., Frössel, A., Abuse of Principle of Creditor Autonomy in Insolvency Proceedings, in Potacs, M., Tichý, L. (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 199-233

Troup, T., Frössel, A.,  Abuse of Principle of Creditor Autonomy in Insolvency Proceedings, in European Review of Private Law, 4/2017, 717-763

Troup, T., Rakovský, A., Odporovatelnost zástavního práva v prostředí insolvence a mimo ni aneb „Pozor, zákruta!“, Obchodněprávní revue č. 2/2015

Troup, T., Rakovský, A., Deformace obecného odpůrčího práva v prostředí insolvence aneb hůl do vody vnořená zdá se býti zlomená, Obchodněprávní revue č. 10/2014

Troup, T., L’expérience et le procès civil: Du mode alternatif de détermination des faits dans le procès civil, Saarbrücken: Presses Academiques Francophones, 2014

Kontakty