Úvod   ...

Mgr. Tomáš Troup, LL.M.

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2006-2007 absolvoval studijní program LL.M. na Université de Montréal v Québecu. Od roku 2003 až dosud působí v advokacii. Jeho specializací jsou soudní spory a v jejich rámci pak zejména spory související s insolvenčním právem. V těchto oblastech dosáhl vydání několika precedenčních soudních rozhodnutí, posléze publikovaných ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. Od roku 2014 se jako externí spolupracovník účastní aktivit Centra právní komparatistiky. Ve své publikační činnosti se zabývá zejména insolvenčním právem.

 

Publikace (7)

Troup, T., Rakovský, A., Odporovatelnost zástavního práva v prostředí insolvence a mimo ni aneb „Pozor, zákruta!“, Obchodněprávní revue č. 2/2015

Troup, T., Rakovský, A., Deformace obecného odpůrčího práva v prostředí insolvence aneb hůl do vody vnořená zdá se býti zlomená, Obchodněprávní revue č. 10/2014

Troup, T., L’expérience et le procès civil: Du mode alternatif de détermination des faits dans le procès civil, Saarbrücken: Presses Academiques Francophones, 2014

Troup, T., Frössel, A.,  Abuse of Principle of Creditor Autonomy in Insolvency Proceedings, in European Review of Private Law, 4/2017, 717-763

Troup, T., Frössel, A., Abuse of Principle of Creditor Autonomy in Insolvency Proceedings, in Potacs, M., Tichý, L. (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 199-233

Kontakty