Contacts

Centrum právní komparatistiky – Centre for Comparative Law
Právnická fakulta UK – Law Faculty, Charles University
nám. Curieových 7
116 40 Prague 1
Czech Republic

Personal contacts