Publications

Publications count: 370
Year of Issue: 2023, 2022 , 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 , 2015, 2014 , 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 , 2000, 1999, 1998, 1995, 1994, 1992, 1990, 1989, 1988, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1979, 1976,

2023

Tichý, L., Translation. Thomas Pfeiffer, The Development of Contract Law in Europe, Obchodněprávní revue, 3/2023, pp. 153-159


Tichý, L., Ownership Without Owner in the Czech Trust. European Review of Private Law, 4/2023, s. 701-722


Tichý, L., Translation. Wolfgang Wurmnest, Inheritance of damages claims from infringement of personality rights from a comparative perspective, Bulletin Advokacie No. 9/2023, pp. 24-29


Tichý, L., Obituary. The giant of European private law has passed away (On the death of Prof. Jürgen Basedow). Právník No. 8/2023, pp. 779-780


Tichý, L., Review. J. Handrlica, Introduction to International Administrative Law, Právník 7/2023, pp. 682-685


Tichý, L., On public interest in law, Jurisprudence 2/2023, pp. 1-11


Tichý, L., Translation. W. H. Roth, Private Law Enforcement of European Competition Law: Courage Case and Directive 2014/104/EU, Obchodněprávní revue 2/2023, pp. 285-297


Tichý, L., Translation. G. Kodek, Objection in civil law – from the Roman exceptio to a modern instrument of legal protection, Právní rozhledy 10/2023, pp. 356-361


Tichý, L., Review – Study. A. Hatje, P.-Ch. Müller-Graff (Hrsg.), Enzyklopädie Europarecht, 2nd ed. 2021, 18059 pp., Právník 5/2023, pp. 450-468


Hrádek, J., Changes in consumer law in relation to the provision of digital content and digital services, Jurisprudence 1/2023, pp. 11-20.


Tichý, L., Překlad A. Stadler, Transpozice směrnice o zástupných (hromadných) žalobách (Translation by A. Stadler, Transposition of the directive on representative (collective) actions), Právní rozhledy 3/2023


Tichý, L., Překlad H. Eberhard, Soudní aktivismus a soudní zdrženlivost v judikatuře rakouského Ústavního soudního dvora (Translation H. Eberhard, Judicial activism and judicial restraint in the jurisprudence of the Austrian Constitutional Court), Právník 2/2023, 89–102.


2022

Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu (Popular Actions in Czech, German, Austrian and Portuguese Law), Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 256


Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, P. Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387-398.


Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k §1400-1410, §1417-1435, § 1438-1447, §1463-1467 a § 1471-1474 (in the Civil Code. Comment. Volume III., 2nd ed., commentary on)


Tichý, L., nekrolog: Za Petrem Mankowskim, (Peter Mankowski – Obituary), Právník 5/2022, 475–477


Tichý, L., nekrolog: Zemřel velký komparatista (ohlédnutí za prof. Ulrichem Drobnigem) (obituary: A great comparatist has died (looking back at Prof. Ulrich Drobnig)), Právník 5/2022, 473–475


Tichý, L., překlad A. Frössel, Autonomie vůle versus veřejné zájmy v občanskoprávním řízení (podnět pro české procesní právo), (Translation of an article, A. Frössel, Party Autonomy versus Public Interests in Civil Procedural Law (Incentive for the Czech Procedural Law), Právník 8/2022, 791–802


Tichý, L., překlad E. A. Kramer, Latinské právnické výrazy („regulae iuris“, maximy) a aplikace práva, (Translation of an article, E. A. Kramer, Latin Legal Terms and Application of Law) Právník 8/2022, 803–810


Tichý, L., překlad Chr. Müller–Graff, Rozsudek německého Spolkového ústavního soudu ve věci PSPP – Poučení pro budoucnost evropského právního společenství, (Translation of an article, Chr. Müller–Graff, Decision of the German Federal Constitutional Court in the case of PSPP – a Lesson for the Future of the European Legal Community), Právník 11/2022, 1111–1121


Tichý, L., překlad: Streinz, R., „Jednotni v rozmanitosti“: požadavky na EU jako právní společenství státu, (Translation of an article, R. Streinz, „United in Plurality“ Requirements of EU as a Legal Community), Právník 6/2022, 578–588


Tichý, L., Schaden durch Gebäude nach tschechischem, deutschem und österreichischem Recht, in Peifer et al (eds.) Festschrift für Haimo Schack, Tübingen, 2022, 1122–1136


Tichý, L., Tomáš Dumbrovský, Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022


Tichý, L., Tomáš Troup, K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku) (To the basic issues of the trust fund (reaction to criticism)), Bulletin advokacie 1-2/2022, 51–60


Tichý, L., Žaloby ve veřejném zájmu (Actions in the Public Interest), in Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu (Popular Actions in Czech, German, Austrian and Portuguese Law), Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 43–144


Tichý, L., Překlad B. Winniger, Objektivní a subjektivní protiprávnost. Švýcarské specifikum anebo ptakopysk (Translation B. Winniger, Objective and subjective illegality. Swiss specific or platypus), Jurisprudence 6/2022, 28–36


Tichý L., O kumulaci nároku na náhradu škody a konkurenci právních norem (On the Cumulation of Claims for Damages and Competition of Legal Norms), Bulletin Advokacie 3/2022, 22–29


Tichý, L., Troup, T., To the basic issues of the trust fund (reaction to criticism), Bulletin advokacie 1–2/2022, 51–60


Simon, R., Country reports- Czech Republic,  In Wais H. / Pfeiffer Th. (eds.), Judicial Review of Commercial Contracts – A Handbook, C.H. Beck, (In Gemeinschaft mit Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden und Hart Publishing, Oxford), 500 s., ISBN 978-3-406-74398-6, s. 9-35


Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022, 59–89


Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu (Popular Actions in Czech, German, Austrian and Portuguese Law), Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 256


Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, P. Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387-398.


Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k §1400-1410, §1417-1435, § 1438-1447, §1463-1467 a § 1471-1474 (in the Civil Code. Comment. Volume III., 2nd ed., commentary on)


Tichý, L., nekrolog: Za Petrem Mankowskim, (Peter Mankowski – Obituary), Právník 5/2022, 475–477


Tichý, L., nekrolog: Zemřel velký komparatista (ohlédnutí za prof. Ulrichem Drobnigem) (obituary: A great comparatist has died (looking back at Prof. Ulrich Drobnig)), Právník 5/2022, 473–475


Tichý, L., překlad A. Frössel, Autonomie vůle versus veřejné zájmy v občanskoprávním řízení (podnět pro české procesní právo), (Translation of an article, A. Frössel, Party Autonomy versus Public Interests in Civil Procedural Law (Incentive for the Czech Procedural Law), Právník 8/2022, 791–802


Tichý, L., překlad E. A. Kramer, Latinské právnické výrazy („regulae iuris“, maximy) a aplikace práva, (Translation of an article, E. A. Kramer, Latin Legal Terms and Application of Law) Právník 8/2022, 803–810


Tichý, L., překlad Chr. Müller–Graff, Rozsudek německého Spolkového ústavního soudu ve věci PSPP – Poučení pro budoucnost evropského právního společenství, (Translation of an article, Chr. Müller–Graff, Decision of the German Federal Constitutional Court in the case of PSPP – a Lesson for the Future of the European Legal Community), Právník 11/2022, 1111–1121


Tichý, L., překlad: Streinz, R., „Jednotni v rozmanitosti“: požadavky na EU jako právní společenství státu, (Translation of an article, R. Streinz, „United in Plurality“ Requirements of EU as a Legal Community), Právník 6/2022, 578–588


Tichý, L., Schaden durch Gebäude nach tschechischem, deutschem und österreichischem Recht, in Peifer et al (eds.) Festschrift für Haimo Schack, Tübingen, 2022, 1122–1136


Tichý, L., Tomáš Dumbrovský, Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022


Tichý, L., Tomáš Troup, K základním otázkám svěřenského fondu (reakce na kritiku) (To the basic issues of the trust fund (reaction to criticism)), Bulletin advokacie 1-2/2022, 51–60


Tichý, L., Žaloby ve veřejném zájmu (Actions in the Public Interest), in Tichý, L. (ed.), Žaloby ve veřejném zájmu v českém, německém, rakouském a portugalském právu (Popular Actions in Czech, German, Austrian and Portuguese Law), Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022, 43–144


Tichý, L., Překlad B. Winniger, Objektivní a subjektivní protiprávnost. Švýcarské specifikum anebo ptakopysk (Translation B. Winniger, Objective and subjective illegality. Swiss specific or platypus), Jurisprudence 6/2022, 28–36


Tichý L., O kumulaci nároku na náhradu škody a konkurenci právních norem (On the Cumulation of Claims for Damages and Competition of Legal Norms), Bulletin Advokacie 3/2022, 22–29


Tichý, L., Troup, T., To the basic issues of the trust fund (reaction to criticism), Bulletin advokacie 1–2/2022, 51–60


Simon, R., Country reports- Czech Republic,  In Wais H. / Pfeiffer Th. (eds.), Judicial Review of Commercial Contracts – A Handbook, C.H. Beck, (In Gemeinschaft mit Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden und Hart Publishing, Oxford), 500 s., ISBN 978-3-406-74398-6, s. 9-35


Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic, in Griller, Stefan (ed.), Member States’ Constitutions and EU Integration, Oxford: Hart Publishing, 2022, 59–89


2021

Tichý, L., Ke dvěma základním otázkám odpovědnosti za škodu způsobenou budovou (On the two Fundamental Questions of Liability for Damage Caused by a Building), Bulletin advokacie 10/2021, 15–20


Hrádek, J., Czech report on Tort Law 2020 in E. Karner, B. Steininger (eds.) European Tort Law 2020, Berlin: De Gruyter 2021, s. 94-122


Tichý, L., Komentář k § 3036 a 3037 občanského zákoníku (Comments on art. 3036 and 3037 of the Civil Code), in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kolektiv, Občanský zákoník, Komentář (Civil Code, Commentary), Svazek VI, 2. vydání, Praha: Wolters Kluwer 2021, 52–55


Tichý, L., O rovnosti členských států EU (The Equality of Member States of EU), Jurisprudence 3/2021, 13–24


Bezemek, Ch., Dumbrovský, T., The Concept of Public Interest, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 3-21


Hrádek, J., Public Interest and Strict Liability for Abnormally Dangerous Activities, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 227-244


Frössel, A., Troup, T., Public Interest in Insolvency Law, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 247-267


Simon, R., Consumer Protection and Public Interest, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 271-287


Pipková, P., The Public Interest in Private Enforcement of Competition Law via Damages Claims, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 159-177


Maslowski, S., Public Interest as a Potential Limit to Freedom of Movement and Residence of EU Citizens, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago 2021, 139-15


Tichý, L., Public Interest and its Importance in Law, in Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago, 2021, 25–42


Tichý, L., Lis Pendens in the Brussels Ia Regulation with Regard to Third Countries, in A. Trunk, N. Hatzimihail (eds.), EU Civil Procedure Law and Third CountrieWhich Way Forward?, Nomos, Baden–Baden 2021, 95–125


Tichý, L., Potacs, M. (eds.), Public Interest in Law, Intersentia Cambridge – Antwerp – Chicago, 2021, 380


2020

Hrádek, J., Czechia in Z. Hajnal ed., Comparative Aanalysis of National Jurisdictions Regarding Consumer Sales and Unfair Commercial Practices, C.H.Beck 2020, ISBN 978-606-18-1051-2, s. 7 – 35


Tichý, L., recenze, v. Bar/Mankowski, Internationales Privatrecht, Band 2: Besonderer Teil. Mnichov: C. H. Beck 2019, 1099, Právník 11/2020, 890–894


Tichý, L., překlad článku Mankowského, Právní kultura – na příkladu právní kultury Spolkové republiky Německo (translation of a article, Mankowski, Legal Culture – on the Example of the Legal Culture of the Federal Republic of Germany), Právník 7/2020, 567–581


Tichý, L., recenze, Ernst Karner, Alexander Longin, Vertragsstrafe und Schadenspauschalierung, Wien, Jan Sramek Verlag 2020, 240, Bulletin advokacie 9/2020, 73–74


Tichý, L., Doporučuje se obnovení právnických sjezdů? (Is it recommended to reestablish Jurist Congresses in the Czech Republic?), Bulletin advokacie 7–8/2020, 85–92


Tichý, L., Prescription in Tort Law outlined – Czech Republic, in I. Gilead, B. Askeland (eds.), Prescription in Tort Law, Analytical and Comparative Perspectives, Cambridge: Intersentia 2020, 215–242


Tichý, L., překlad článku F. Hofmanna, Vliv digitalizace a umělé inteligence na soukromé právo. Řešení technických rizik (translation of an article, F Hofmann, Impact of Digitalization and Artificial Intelligence on Private Law. Solution of Technical Risks), Obchodněprávní revue 3/2020, 200–209


Tichý, L., Staatengleichheit in der EU aus der nationalen Perspektive, Europarecht 5/2020, 501–522


Tichý, L., recenze Helmut Koziol, Österreichisches Haftpflichtrecht. Sv. I. Obecná část, 4. vyd., Jan Sramek Verlag, Vídeň 2020, 1002, Právní rozhledy 15–16/2020, 561–563


Tichý, L., Fremdes Recht im Revisionsverfahren (Eine rechtsvergleichende Skizze über die Revisibilität des ausländischen Rechts), in Chr. Benicke/Huber, National, International, Transnational: Harmonischer Dreiklang im Recht, Feschrift für Herbert Kronke zum 70. Geburtstag, Gieseking Verlag 2020, 585–599


Tichý, L., Troup, T., překlad článku R. Uerpmann–Wittzacka, Veřejný zájem jako klíčový pojem či prázdná floskule (translation of an article, R. Uerpmann–Wittzack, Public Interest – a key term or an empty phrase?), Správní právo 3/2020, 176–188


Tichý, L., Ke čtyřem základním otázkám nemajetkové újmy (About Four Fundamental Aspects of Non–pecuniary Damage), Právník 8/2020, 618–640


Tichý, L., překlad článku U. Kischela, Jak normativní je právní komparatistika? (translation of an article, U Kischel, How Normative is Comparative Law?), Časopis pro právní vědu a praxi 2/2020, 171–187


Tichý, L., překlad článku K. Siehra, Zpětný odkaz v evropském mezinárodním právu soukromém (translation of an article, K. Siehr, Renvoi in the European Private International Law), Právník 7/2020, 529–539


Tichý, L., Non–pecuniary damage and its compensation, in Karner, Magnus, Spier, Widmer (eds.), Essays in Honour of Helmut Koziol, Wien: Jan Sramek Verlag, 2020, 189–224


Tichý, L., Dumbrovský, T., Czech Republic. In: Griller, Stefan (ed.), Member States´Constitutions and EU Integration. Oxford: Hart Publishing 2020, 365–458


Tichý, L., Vlastnictví bez vlastníka v českém svěřenském fondu (skica na margo trustu v českém právu) (Property Without an Owner in Czech Trust Fund), Bulletin advokacie 3/2020, 22–28


Tichý, L., Henčeková,, překlad článku Rainera Kulmse, Úvod do práva blockchainů (translation of an article, R. Kulms, An Introduction to the Law of Blockchain), Obchodněprávní revue 1/2020, 26–35


Tichý, L., Cizí právo v dovolacím řízení ( Foreign Law in the Supreme Court Review), Právník 3/2020, 224–237


2019

Tichý, L., Nachruf auf Zdeněk Kučera, Problemy Prawa Prywatnego Miedzynarodowego, Tom 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice 2019, 9–11


Tichý, L., Standard of Proof: Fundamental Problems Through the Perspective of Comparative Analysis, in L. Tichý (ed.), Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen, 2019, 287–316


Tichý, L., Problematika litispendence a jejich následků v nařízení Brusel I bis i ve vztahu k třetím státům (Lis pendence in Brussels I bis Regulation and Analysis of Parallel Proceedings in a Third State), Právník 11/2019, 1010–1030


Tichý, L., Míra důkazu – základní problémy z hlediska srovnávací analýzy (Standard of Proof: Fundamental Problems Through the Perspective of Comparative Analysis), Právník 12/2019, 1109–1135


Tichý, L., Foreword, in Simon, R., Müllerová, H. (eds.), Efficient Collective Redress Mechanisms in Visegrad 4 Countries: An Achievable Target? Praha: Institute of State and Law of the Czech Academy of Sciences 2019, 1–11


Tichý, L., The Borderlines of Tort Law in the Czech Republic, in Miquel–Martin–Casals (ed.), The Borderlines of Tort Law: Interactions with Contract Law, Intersentia, Cambridge 2019, 45–67


Tichý, L., recenze, Magnus Ulrich – Mankowski Peter (eds.), Brussels I bis Regulation, Köln: Otto Schmidt, 2016, 1163, Právník 6/2019, 608–610


Tichý, L., Deliktněprávní ochrana pohledávky (na okraj žaloby na náhradu škody – konkurenční prostředek právní ochrany znevýhodněného věřitele) (Tort law protection of an obligation), Bulletin advokacie 4/2019, 34–41


Tichý, L., Preventive Liability and System of Sanctions in Tort Law, in F. Hofmann, F. Kurz (eds.), Law of Remedies: A European Perspective, Intersentia, Cambridge–Antwerp–Chicago, 2019, 169–193


Tichý, L., Troup, T., překlad článku A. Frössela, K protiprávnosti vědomého zásahu do obligačního práva na nabytí nemovitosti (translation of an article, A. Frössel, Liability for Intentional Interferences with Contractual Rights Relating to Real Estate Property), Právník 10/2019, 934–950


Tichý, L., překlad článku M. Brinkmanna, Vývoj insolvenčního práva v EU (Development of Insolvency Law in EU), Obchodněprávní revue 10/2019, 251–257


Tichý, L., Trust im kontinentalen Recht – Eine Skizze am Rande eines Mythos auf Grund der tschechischen Fiducia. In Festschrift für Karsten Schmidt zum 80. Geburstag, Band II, C.H. Beck, München 2019, 521–532


Tichý, L., Standard of Proof: Fundamental Problems Through the Perspective of Comparative Analysis,Tichý, L. (ed.), Standard of Proof in Europe, Mohr Siebeck, Tübingen 2019, 287–316


Tichý, L., Samaritánská povinnost v deliktním občanském právu – ideál či skutečnost? (Samaritan Duty in Tort Law – Ideal or Reality?), Právník 7/2019, 621–644


Tichý, L., Consumer Law and Policy – Czech Republic, in H.–W. Micklitz, E. Hondius, T. van Mierlo, T. Roethe (eds.), The Fathers and Mothers of Consumer Law and Policy in Europe (The Foundational Years 1950 – 1980), EUI Florencie 2019, 100–108


Tichý, L., recenze, Mankowski Peter (ed.), Commercial Law. Article–by–Article Commentary (Hart, Beck, Nomos, 2019), Obchodněprávní revue 3/2019, 65–66


Tichý, L., překlad článku Petera Gottwalda, Dovolání podle německého práva. Spolkový soudní dvůr mezi zajišťováním právní jistoty a individuální spravedlností (translation of an article, Gottwald, Appeal Under German Law. German Federal Supreme Court between Guarding Legal Certainty and Seeking Individual Justice), Bulletin advokacie 1–2/2019, 49–56


Tichý, L., Pipková, P., Kocí, M., Program shovívavosti (leniency) – nové paradigma v českém právu hospodářské soutěže – podstata a dílčí bilance (Leniency Program – a New Paradigm in the Czech Competition Law – Substance and a Partial Evaluation), Právník 3/2019, 245–282


Tichý, L., Komentář k čl. 11 a 12 Nařízení Řím II, in U. Magnus, Mankowski (eds.), European Commentaries on Private International Law, Rome II Regulation, Commentary, Otto Schmidt, 2019, 363–408


2018

Tichý, L., Nařízení 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Commentaries on Rome II Regulation). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2018, 272


Tichý, L., překlad článku H. J. Sonnenbergera, Dílčí reforma francouzského Code civil (Partial Reform of French Code Civil), Jurisprudence 4/2018, 3–10


Tichý, L., překlad článku H. Koziola, Flexibilní systém – zlatá střední cesta zákonodárství a právní nauky (translation of an article, H. Koziol, Flexible System – The Golden Mean of Legislation and Jurisprudence), Právník 8/2018, 625– 645


Tichý, L., překlad článku R. Magnuse, Nároky na vrácení – samostatná právní kategorie? (translation of an article, R. Magnus, Clawback Right – Separate Legal Category), Právník 9/2018, 738– 749


Tichý, L., Brexit a některé jeho následky (Brexit and Some of Its Consequences), Bulletin advokacie, 7–8/2018, 39–45


Maslowski S., Mahoran Migrants, Second-Class Citizens?, in Kovářová, E., Melecký, L. and Staníčková, M. (eds.), Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2018, s. 1009-1016


Tichý L., Účel kogentních předpisů v soukromém právu a míra jejich přísnosti – úvodní skica, in Dvořák, J. a kol., Soukromé právo 21. století (A Short Study on the Purpose of Cogent norms in Private Law, in Private Law in 21st Century), Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, 3–18 (vyšlo 2018)


Tichý L., Otázka skutková a otázka právní v procesním právu jako předpoklad dovolání (skica o neviditelném problému) (Question of Fact and Question of Law as Prerequisites to Bring an Appeal to Supreme Court), in Jan Dvořák, Alena Macková (eds.), Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám, Praha 2018, 419–433


Tichý, L., Povaha a předpoklady odpovědnosti členského státu podle čl. 7 SEU, in L. Tichý (ed.), Evropský delikt, Porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus (Liability of an Member State According to art. 7 TEU: Nature and Requirements), Praha 2017, 99–121


Tichý, L., Neuspokojivé řešení smluvní odpovědnosti za škodu v o.z. (plaidoyer za předvídatelnost škody) (Unsatisfactory Resolution of Contractual Liability in Civil Code), Bulletin advokacie 3/2018, 20–26


Tichý, L. (ed.), Evropský delikt, Porušení základních hodnot Evropské unie členským státem a unijní sankční mechanismus (European Tort, Member State’s Breach of EU Core Values and EU Sanctions Mechanism), Praha 2017, 257


Tichý, L., překlad U. Magnus, Porušení smlouvy a prostředky právní ochrany, zejména náhrad a škody (srovnání CISG, německého a evropského práva) (translation of an article, U. Magnus, Breach of Contract and Legal Protection: Comparison of CISG, German Law and EU Law), Obchodněprávní revue, 2/2018, 46–54


Dumbrovský, T., EU Integration and the Czech Constitution: Assertive Judiciary and Baffled Administration, in Stefan Griller, Monica Claes, and Lina Papadopoulou (eds) Member States’ Constitutions and EU Integration. Hart, Oxford forthcoming 2018 (with Tichý, L.).


2017

Tichý, L., Pipková, P., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, 757–764


Tichý, L., recenze Behrens, Europäisches Marktöffnungs– und Wetbewerbsrecht, in Bulletin advokacie 9/2017, 55–58 (review)


Tichý, L., CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). A Commentary). Praha 2017, C. H. Beck, 440


Tichý L., Abuse of Law and its Consequences, in Potacs, M., Tichý, L, (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 19–56


Potacs M., Tichý L. (eds.), Abuse of Law, PF UK, Praha 2017, 368


Tichý L., překlad Dieter Martiny, Práva dítěte v rodinném právu – evropské tendence (translation of a paper, D. Martiny, The Rights of the Child in Family Law – European Trends), Právník 9/2017, 737–750


Tichý L., Pipková J., Grundrechte in Verfahrensrecht der Europäischen Union (Problematik des Beihilfeverfahrens von der Europäischen Kommission – eine Skizze), in Festschrift für Reinhold Geimer, C.H. Beck, München 2017, 757–764


Tichý L., překlad E A. Kramer, Základní problémy právní recepce (translation of an article, E. A. Kramer, Key Issues of Legal Reception), Právník 5/2017, 396–415


Tichý L., Jiří Hrádek J., Deliktní právo (Tort Law). C. H. Beck, Praha 2017, 496


Tichý L., Recognition of a Trust as a Specific Problem in Private International Law (2016), 24 European Review of Private Law, Issue 6, 1165–1188


2016

Zvánovec, V., Ochrana osobních údajů v pracovním právu podle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů. In František Cvrček & Helena Jermanová (edd.): Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov? (Protection of Personal Data in Labor Law under the New General Data Protection Regulation. In František Cvrček & Helena Jermanová (edd.): Metamorphoses of Law in Central Europe V. A Beautiful New World or Island?) Aleš Čeněk, Plzeň 2016, 190-194.


Tichý L., překlad Ahrens, H.–J., Snížení míry důkazů a dílčí odpovědnost – problémy související s nemožností vyjasnění skutkového stavu v oblasti náhrady škody, Právník 12/2016, 1057–1073 (translation of scientific paper, H.–J. Ahrens, Reduction of Standard of Proof and Proportionally Liability – Questions Regarding the Evaluation of Facts in the Field of Damages)


Tichý L. (ed.), Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání (Czech Trust Fund and Trust: Comparison), Praha 2016, 260


Tichý L., překlad Fritzsche, J., Agresivní obchodní praktiky a německá praxe (Aggressive Business Practices and German Approach), Bulletin advokacie 10/2016, 35–40


Tichý L., The liability of public authority – Czech Republic, in K. Oliphant (ed.), The liability of public authorities in comparative perspective. Intersentia, Cambridge 2016, 81–105


Tichý L., Uznání zahraniční trustu jako specifický problém mezinárodního práva soukromého, in L. Tichý (ed.), Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání (Recognition of Foreign Trust as Specific Aspect of International Private Law, in Czech Trust Fund and Trust: Comparison), Praha 2016, 232–254


Tichý L., překlad Boente W., Myšlení v systému v krizi – právní nauka a sjednocování práva (translation of a paper, W. Boente, Systematic Thinking in Crisis – Legal Theory and Unification of Law), Právník 8/2016, 663–672


Tichý L., recenze Koziol, H., Koziolovy Základní otázky deliktní odpovědnosti (book review, H. Koziol, Basic Questions of Tort Law from a German Perspective), Právník 6/2016, 545–550


Tichý L., Czech Report on Product Liability, in Piotr Machnikowski (ed.), European Product Liability, Intersentia 2016, 149–155


Tichý L., Zneužití práva – základní kategorie, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva (Abuse of Rights – Basic Categories, in: Abuse of Rights), Praha 2016, 21–45


Tichý L., Preventive Liability – A New Paradigm in Tort Law? In: H. Koziol, U. Magnus, Essays in Honor of Jaap Spier, Wien 2016, Jan Sramek Verlag, 303–322


Tichý L., Pipková P., Státní podpora a základní lidská práva: řízení o státní podpoře a právo na řádný proces (State Aid and Fundamental Human Rights: State Aid Procedure and Right to Fair Trial), Bulletin advokacie 6/2016, 15–23


Tichý L., Maslowski, Troup T. (eds.), Zneužití práva (Abuse of Rights), Praha 2016, 298


2015

Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387–398


Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k §1400–1410, §1417–1435, § 1438–1447, §1463–1467 a § 1471–1474 (Civil Code Commentary, Volume III., 2nd. ed. Prague, Wolters Kluwer 2022, comments on §1400–1410, §1417–1435, § 1438–1447, §1463–1467 a § 1471–1474)


Tichý, L., Kontrola smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, formulářové smlouvy a nekalé (zneužívající) klauzule (Review of Contract, General Terms and Unfair Clauses), AUC, Iuridica 3/2015, 43–76


Tichý, L., O prevenci v soukromém právu a „preventivní odpovědnosti“ (On Prevention in Private Law and on „Preventive Responsibility“), AUC, Iuridica 3/2015, 9–42


Tichý, L., Odpovědnost za vady a náhrada škody v soukromém právu (srovnávací studie) (Liability for Defects and Damages in Private Law (Comparison)), AUC, Iuridica 3/2015, 109–154


Tichý, L., Veřejný pořádek jako tzv. obecná klauzule v soukromém právu z hlediska evropského kontextu (Order Public as a General Clause in Context of European Private Law), AUC, Iuridica 3/2015, 77–106Tichý L., Kocí M, Effet Utile v právu EU (kritická skica) (Effet Utile in EU Law: A Short Critical Study), in Právník 2/2015, 164–181


Schmidt–Kessel M., Leible, Tichý L. (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015,  200


Tichý L., Der Verbraucherkaufvertrag und seine Entwicklung im europäischen und tschechischen Recht, in Schmidt–Kessel, Leible, Tichý (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015, 1–20


Tichý L., Die Anerkennung des Trusts als ein spezifisches Problem des IPR, in Hilbig–Lugani et al. (eds.), Festschrift für Dagmar Coester–Waltjen, Bielefeld, 2015, 865–882


Tichý, L., Deliktsrechtlicher Schutz der Forderungsrechte im tschechischen Recht – Eine Skizze, in H. Grothe, Mankowski (eds.), Festschrift Für Christian von Bar, München 2022, 387–398


Tichý, L., in Občanský zákoník. Komentář. Svazek III., 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer 2022, komentář k §1400–1410, §1417–1435, § 1438–1447, §1463–1467 a § 1471–1474 (Civil Code Commentary, Volume III., 2nd. ed. Prague, Wolters Kluwer 2022, comments on §1400–1410, §1417–1435, § 1438–1447, §1463–1467 a § 1471–1474)


Tichý, L., Kontrola smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, formulářové smlouvy a nekalé (zneužívající) klauzule (Review of Contract, General Terms and Unfair Clauses), AUC, Iuridica 3/2015, 43–76


Tichý, L., O prevenci v soukromém právu a „preventivní odpovědnosti“ (On Prevention in Private Law and on „Preventive Responsibility“), AUC, Iuridica 3/2015, 9–42


Tichý, L., Odpovědnost za vady a náhrada škody v soukromém právu (srovnávací studie) (Liability for Defects and Damages in Private Law (Comparison)), AUC, Iuridica 3/2015, 109–154


Tichý, L., Veřejný pořádek jako tzv. obecná klauzule v soukromém právu z hlediska evropského kontextu (Order Public as a General Clause in Context of European Private Law), AUC, Iuridica 3/2015, 77–106Tichý L., Kocí M, Effet Utile v právu EU (kritická skica) (Effet Utile in EU Law: A Short Critical Study), in Právník 2/2015, 164–181


Schmidt–Kessel M., Leible, Tichý L. (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015,  200


Tichý L., Der Verbraucherkaufvertrag und seine Entwicklung im europäischen und tschechischen Recht, in Schmidt–Kessel, Leible, Tichý (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015, 1–20


Tichý L., Die Anerkennung des Trusts als ein spezifisches Problem des IPR, in Hilbig–Lugani et al. (eds.), Festschrift für Dagmar Coester–Waltjen, Bielefeld, 2015, 865–882


2014

Kocí, M., Tichý, L., Trust – Srovnávací studie (Trust – Comparative Study), in Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and Comparable Categories in Europe), Praha 2014, 209–234


Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and Comparable Categories in Europe, Praha 2014, 235


Zvánovec, V., together with Lukáš Pěsna: Zánik svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. (Disestablishment of Trust Fund. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Civil Code III. Commentary.) Wolters Kluwer, Prague 2014, 1263–1271


Zvánovec, V., Náležitosti svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. (Requirements of the Trust Fund. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Civil Code III. Commentary.) Wolters Kluwer, Prague 2014, 1209–1216


Zvánovec, V., Obezřetné investice. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. (Prudent investments. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Civil Code III. Commentary.) Wolters Kluwer, Prague 2014, 1163–1171


Zvánovec, V., Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská a Miloš Kocí (edd.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Establishment of a trust fund with a special emphasis on asset separation. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská and Miloš Kocí (edd.): Trust and comparable institutes in Europe, Centrum Legal Comparatives of the Faculty of Law of the Charles University in Prague), Prague 2014, 127–139Tichý L., Sociální dialog: Privatizace evropského pracovního zákonodárství? (Social Dialog: Privatisation of the European Labour Law Legislation), Právník 12/2014, 1101–1116


Tichý L., Nový občanský zákoník. Svazek VI, Lhůty a doby (Comments on Time Limits), (§ 3036 – 3037), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1359–1365


Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Směna (Comment on Barter Contract), (§ 2184 – 2188), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1034–1044


Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Koupě (Comments on Purchase Contract) (§ 2079 – 2183), Wolters Kluwer, Praha 2014, 719–885


Tichý L., Das widerrechtliche Urteil als Hindernis res judicata, in J. Adolphsen et al., Festschrift für Peter Gottwald zu 70. Geburstag, C. H. Beck, München 2014, 655–668


Tichý L., Pipková P., Balarin J., Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Purchase Contract in the New Civil Code), C. H. Beck Praha 2014, 5035


Tichý L., in Švestka, Dvořák, Fiala, Občanský zákoník, Komentář, sv. III, Praha 2014. Komentář k § 1400–1410, § 1417, § 1435, § 1463–1467, § 1471–1474 (Civil Code: Commentary on § 1400–1410, § 1417, § 1435, § 1463–1467, § 1471–1474)


Tichý L., Ronovská K., Kocí M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and Comparable Concepts in Europe), PF UK, 2014


Tichý L., Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady (Purchase Contract and Consumer Purchase Contract; Liability for Defective Goods n the New Czech Purchase Contract), Bulletin advokacie, 7–8/2014, 23–32


Tichý L., Das neue ZGB für die Tschechische Republik. Eine kritische Skizze. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3/2014, 467–503


Tichý L., Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku (Consumer Protection in the Light of the New Civil Code). In: Tichý, L. (ed.), Ochrana spotřebitele, PF UK, 2014, 109 –127


Tichý L., (ed.), Ochrana spotřebitele (Consumer Protection), PF UK, 2014


Tichý L., Die Überwindung des Teritorialitätsprinzips im EU–Kartellrecht, RabelsZ, 2014, Vol. 78, 193–227


Tichý L., Wahrscheinlichkeit und das Beweismass im Schadenersatzrecht, Festchrift für U. Magnus, Sellier 2014, 709–720


Tichý L., Obecná část občanského práva (General Part of the Civil Law), Praha: C. H. Beck, 2014, 372


Tichý L., Komentář k § 545–564 (1295–1397) a § 570–608 (1408–1524) Nového občanského zákoníku, 1295–1524, in Švestka, J., Dvořák, B., Fiala, V.(eds.), Občanský zákoník, Komentář, Svazek I (§ 1 až 654), Wolters Kluwer, 2014, 1667


Tichý L., Effet utile as an arbitrary instrument in the practice of the CJEU? Differencies in its application between Public and Privat Law, in Tichý, Potacs, Dumbrovský (eds.), Effet utile in Law; Praha 2014, 39–54


Kocí, M., Tichý, L., Trust – Srovnávací studie (Trust – Comparative Study), in Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and Comparable Categories in Europe), Praha 2014, 209–234


Tichý, L., Ronovská, K., Kocí, M. (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and Comparable Categories in Europe, Praha 2014, 235


Zvánovec, V., together with Lukáš Pěsna: Zánik svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. (Disestablishment of Trust Fund. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Civil Code III. Commentary.) Wolters Kluwer, Prague 2014, 1263–1271


Zvánovec, V., Náležitosti svěřenského fondu. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. (Requirements of the Trust Fund. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Civil Code III. Commentary.) Wolters Kluwer, Prague 2014, 1209–1216


Zvánovec, V., Obezřetné investice. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Občanský zákoník III. Komentář. (Prudent investments. In Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala (edd.): Civil Code III. Commentary.) Wolters Kluwer, Prague 2014, 1163–1171


Zvánovec, V., Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská a Miloš Kocí (edd.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Establishment of a trust fund with a special emphasis on asset separation. In Luboš Tichý, Kateřina Ronovská and Miloš Kocí (edd.): Trust and comparable institutes in Europe, Centrum Legal Comparatives of the Faculty of Law of the Charles University in Prague), Prague 2014, 127–139Tichý L., Sociální dialog: Privatizace evropského pracovního zákonodárství? (Social Dialog: Privatisation of the European Labour Law Legislation), Právník 12/2014, 1101–1116


Tichý L., Nový občanský zákoník. Svazek VI, Lhůty a doby (Comments on Time Limits), (§ 3036 – 3037), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1359–1365


Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Směna (Comment on Barter Contract), (§ 2184 – 2188), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1034–1044


Tichý L., in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Koupě (Comments on Purchase Contract) (§ 2079 – 2183), Wolters Kluwer, Praha 2014, 719–885


Tichý L., Das widerrechtliche Urteil als Hindernis res judicata, in J. Adolphsen et al., Festschrift für Peter Gottwald zu 70. Geburstag, C. H. Beck, München 2014, 655–668


Tichý L., Pipková P., Balarin J., Kupní smlouva v novém občanském zákoníku (Purchase Contract in the New Civil Code), C. H. Beck Praha 2014, 5035


Tichý L., in Švestka, Dvořák, Fiala, Občanský zákoník, Komentář, sv. III, Praha 2014. Komentář k § 1400–1410, § 1417, § 1435, § 1463–1467, § 1471–1474 (Civil Code: Commentary on § 1400–1410, § 1417, § 1435, § 1463–1467, § 1471–1474)


Tichý L., Ronovská K., Kocí M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě (Trust and Comparable Concepts in Europe), PF UK, 2014


Tichý L., Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady (Purchase Contract and Consumer Purchase Contract; Liability for Defective Goods n the New Czech Purchase Contract), Bulletin advokacie, 7–8/2014, 23–32


Tichý L., Das neue ZGB für die Tschechische Republik. Eine kritische Skizze. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3/2014, 467–503


Tichý L., Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku (Consumer Protection in the Light of the New Civil Code). In: Tichý, L. (ed.), Ochrana spotřebitele, PF UK, 2014, 109 –127


Tichý L., (ed.), Ochrana spotřebitele (Consumer Protection), PF UK, 2014


Tichý L., Die Überwindung des Teritorialitätsprinzips im EU–Kartellrecht, RabelsZ, 2014, Vol. 78, 193–227


Tichý L., Wahrscheinlichkeit und das Beweismass im Schadenersatzrecht, Festchrift für U. Magnus, Sellier 2014, 709–720


Tichý L., Obecná část občanského práva (General Part of the Civil Law), Praha: C. H. Beck, 2014, 372


Tichý L., Komentář k § 545–564 (1295–1397) a § 570–608 (1408–1524) Nového občanského zákoníku, 1295–1524, in Švestka, J., Dvořák, B., Fiala, V.(eds.), Občanský zákoník, Komentář, Svazek I (§ 1 až 654), Wolters Kluwer, 2014, 1667


Tichý L., Effet utile as an arbitrary instrument in the practice of the CJEU? Differencies in its application between Public and Privat Law, in Tichý, Potacs, Dumbrovský (eds.), Effet utile in Law; Praha 2014, 39–54


2013


Tichý L. a kol., Odpovědnost advokáta za škodu (Attorney’s Liability for Damage), C.H. Beck, 2013, 212


Tichý L., Spotřebitelská kupní smlouva a její vývoj v evropském a českém právu (Consumer Purchase Agreement and Its Development in the European and Czech law), in L. Tichý, M. Kocí, Spotřebitelská kupní smlouva, Právnická fakulta UK, 2013, 103–129


Tichý L., Der Rechtsbesitz, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der Verdinglichung der Forderungsrechte Festchrift für Gert Iro zum 65. Geburtstag. St. Perner, Olaf Riss (eds.), Jan Sramek Verlag 2013, 229–243


Tichý L., Kocí M. (eds.), Spotřebitelská kupní smlouva (Consumer Purchase Contract), Právnická fakulta UK, 2013, 143


Tichý L., Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o možné změně paradigmatu v NOZ) (Probability in Substantive Law and Standard of Proof (A Short Study on Possible Change of a Paradigm), Bulletin advokacie, 12/2013, 28–32


Tichý L., Sik–Simon R., A Cseh Köztársaság új Polgári Törvénykönyve  – kritikus vázlat Magyar Jog (The new Czech Civil Code with a critical eye), HVG Orac Kiadó, Budapest, 12/2013,  748–753


Tichý L., Causation in Mesothelioma Cases from the Point of View of Czech Law, European Review of Private Law, 2013, 21(1), 313–318


Tichý L., Odpovědnost státu za legislativní nečinnost (State Liability for Legislative Inaction), in A. Gerloch, Šturma (eds.), Odpovědnost v demokratickém právním státě, konference 7.6.2012, 2013, 76–97


Tichý L., On prevention in Law: Special Focus on Tort Law, in L. Tichý, J. Hrádek (eds.), Prevention in Law, 2013, 9–29


Tichý L., Hrádek J. (eds.), Prevention in Law, Praha 2013, 161


Tichý L., Překonávání principu teritoriality v evropském soutěžním právu (Overcoming the Principle of Territoriality in European Competition Law), AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 77–100


Tichý L., Die Privatisierung der europäischen sozialen Gesetzsgebung? Zentrum für europäisches Wirtschaftsrecht, Universität Bonn, Nr. 200/1, 2013, 65–93


Tichý L., Czech and European Law of Obligations at a Turning Point. In: The Law of Obligations in Europe: A New Wave of CodificationEdReiner Schulze/Fryderyk Zoll, Sellier European Law, 2013, 27–51


Tichý L., Účel a efektivita regulace (usměrňování) hospodářské soutěže (Purpose and Effectivness of Competition Law), AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 119–136


Tichý L., Nová role mezinárodního práva soukromého a procesního v evropské integraci (kritická skica) (The New Role of Private International Procedural Law (Conflict of Laws), AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 101–118


Tichý L., Hrádek J., in Gilead, Green, Koch (eds.), Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, de Gruyter, 2013, 99–116


Tichý L., Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o změně paradigmatu v NOZ) (Probability in Substantive Law and Standard of Proof: A Short Study on Possible Chance of a Paradigm), in: XXI. Karlovarské právnické dny 2013, 196–207


Tichý L., Proportional Liability in Mesothelioma Case: Further Development of Natural Causation – Judgment of the Supreme Court of the United Kingdom of 9 March, 2011, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2013, 396–414


Tichý L., K otázce příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnosti za škodu: Na okraj rozhodnutí Sienkiewicz v. Greif a Knowsley v. Willmore (Regarding the Issue of Causation and Proportional Liability: On the margin of the decisions Sienkiewicz v. Greif and Knowsley v. Willmore), Jurisprudence 5/2013, 15–21


Tichý L., K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze odpovědnosti advokáta za škodu (The Distinction Between the Subjective and Objective Responsibility – NS Judgment About the Nature of Lawyer Liability for Damage), Bulletin advokacie 1–2/2013, 17–23


Tichý L., Der Rechtsbesitz, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der Verdinglichung der Forderungsrechte, Festschrift für Gert Iro zum 65. Geburtstag, in St. Perner, Olaf Riss (eds.), 2013, 229–243


Tichý L., Dumbrovský T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpretace k nové evropské doktríně (The Constitutional Court of the Czech Republic Between the Two Legal Systems: the Interposition of a New European Doctrine), Právní rozhledy 6/2013, 191–198


Tichý L., Balarin J., Kolektivní ochrana procesních práv v ČR: sen či skutečnost? (Collective Protection of Procedural Rights in the Czech Republic: A dream or reality? (Draft legal regulation and its reasoning), Bulletin advokacie, 3/2013, 17–25


2012

Tichý L., Goals of Union Competition Law on Regulated Markets: Pharmaceutical Industry and Parallel Trade (Cíle soutěžního práva Evropské unie na regulovaných trzích: farmaceutický průmysl a paralelní obchod), in D. Zimmer (ed.), The Goals of Competition Law, Edwar Elgar Publishing, Inc. Northhampton, 2012, 349–370


Tichý L., Protection Against the Abuse of Law Process in the Brussels I. Review. Proposal. E. Lein (ed.), The Brussels Review Proposal Uncovered, London 2012, 179–198


Tichý L., Odpovědnost státu za legislativní újmu. Pojem, význam a návrh řešení (State Liability for Legislative LosNotion, Relevance and Resolution.), in L. Tichý / J. Hrádek, Odpovědnost státu za legislativní újmu, Staatshaftung für legislatives Unrecht, Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 13–34


Tichý L. (ed.), Bibliografie evropského práva (Bibliography of European Law), publikováno in Beck–online, 2012


Tichý L., Hrádek J. (eds.), Odpovědnost státu za legislativní újmu (Staatshaftung für legislatives Unrecht), Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 192


Tichý L., Sporný vliv Všeobecného občanského zákoníku na „nový“ český občanský zákoník (Umstrittene Wirkung des ABGB auf das „neue“ tschechische bürgerliche Gesetzbuch), In Dvořák, Malý, 200 let Všeobecného občanského zákoníku (200 Jahre des ABGB), Praha 2012, 196–203 (Debatable Influence of the General Civil Code on “New” Civil Code of Czech Republic)


Sander G., Tichý L. (eds.), Öffentliche Unternehmen und öffentliches Wirtschaft (Veřejné podniky a veřejné hospodářství), Hannover 2012


Tichý L., (co–author J. Hrádek), Deliktní právo v návrhu občanského zákoníku (Tort law in the Draft of the Civil Code). Právní fórum 2012,1, 6–21


2011

Basedow,J., Terechte, P. J., Tichý L. (eds.), Private Enforcement of Competition Law, Nomos 2011, 251


Tichý L., Gewährleistung und Schadenersatz (Vergleich der tschechischen und österreichischen Auffassung vor dem Hintergrund der transnationalen Projekte CISG, PECL und DCFR). In Boric et al. (eds.), Öffnung und Wandel – Die internationale Dimention des Rechts II, Festschrift für W. Posch zum 65. Geburtstag, Lexis Nexis 2011, 761–775


Tichý L., Recognition of Decisions within the European Competetion Network and its Significance in Civil Claims in Cartel Law. In Basedow, Terhechte, Tichý, Private Enforcement of Competition Law, Nomos, 2011, 180–203


Tichý L., New Role for Private International and Procedural Law in European Integration? Critical Comment. In Braunsword et al. (eds.), The Foundations of European Private Law, Hart 2011, 393–415


Tichý L. and co–authors, Evropské právo (European Law), 4th Edition, Beck, Prague, 2011, 953


Tichý L., Odpovědnost členského státu za delikt v „systému evropského práva“ (Liability of the Member State for a Tort in the „System“ of European Law). Jurisprudence, 20, 2011, 5, 4–9


Tichý L, Vzpomínka na prof. Franze Bydlinského (Remembrance of Professor Franz Bydlinski), Právní rozhledy, 2011 (19), 13, 494


Tichý L., Základní otázky smluvního zastoupení a návrh občanského zákoníku (Basic Problems of the Agency and the Draft Civil Code), Bulletin advokacie 2011, 5, 37–46


Tichý L., Bezdůvodné obohacení, základní pojmy a návrh občanského zákoníku (Unjustified Enrichment, Basic Notions and Draft Civil Code), Bulletin advokacie 2011, 5, 15–27


Tichý L., Zajištění převodem práva (Security of transfer of claim), Bulletin advokacie, 1–2, 2011, 67–71


Tichý L., in B. Wininger et al. (eds.), Digest of European Tort Law, Vol. 2, Essential Case on Damages, De Gruyter 2011, 55–57, 105–111, 269–276, 333–335, 375–376, 645–648, 781–782, 897–898, 991–993, 1126–1129


Tichý L., Unexpected circumstances – Czech Report. In Hondius, Grigoleit (eds.), Unexpected circumstances in European Contract law, Cambridge University Press, 2011, 88–98, 232–234, 193–194, 285–286, 374


Tichý L., Impact of fundamental rights on private law. In Lytvynyuk (ed.), Constitutionalisation of Private Law: Recent Development, University of Regensburg, 107–114


Tichý L. (eds.), Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod (The Proof of the Causation and Multicausal Damages), Praha 2011, 118


Tichý L., Dokazování příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnost za škodu (The Proof of the Causation and the Proportional Liability). In Tichý (eds.), Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod (The Proof of the causation and Multicausal Damages), Praha 2011, 57–68


Tichý L., Holländer P., Bruns A. (eds.), Odůvodnění soudního rozhodnutí (Judicial Reasoning), Praha 2011, 631–671. In Tichý, Holländer, Bruns (eds.), Begründung und Gerichtserscheidungen, 118


Tichý L., Srovnávací analýza a hodnocení (Die vergleichende Analyse und Bewertung). (Comparative analysis and assessment) In Tichý, Holländer, Bruns (eds.), Odůvodnění soudního rozhodnutí (Judicial Reasoning) (Begründung und Gerichtserscheidungen), Praha 2011, 631–671


Tichý L., Bedeutung des ABGB für das gegenwärtige tschechische Privatrechts – Das ABGB als Modell für das neue tschechische ZGB? In Fischer–Czermak et al. (eds.), Festschtrift 200 Jahre ABGB, Wien, Manz 2011, 279–292


Tichý L., Ochrana proti zneužití procesních práv podle nařízení Brusel I a české právo (Protection Against Abuse of Procedural Rights According to the Regulation Brussels I and Czech Law). Jurisprudence 2011,7–8, 39–44


2010Tichý L. (co–author T. Dumbrovský), Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court? In Koch, Hagelsorensen, Haltern, Weiler (eds.), Europe. The New Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen. Copenhagen: DJOF Forlag, 2010, 757–782


Tichý L., Privatautonomie im Erbrecht und der Pflichtteil der Erben im tschechischen Recht. In Welser (ed.), Erbrechtsentwicklung in Zentral – und Osteuropa. Wien: Manz, 2009, 39–47


Tichý L., K subjektivnímu počátku promlčecí doby (Subjective Beginning of Prescription Period) (Zum subjektiven Beginn der Verjährungsfrist). Právní rozhledy, 18, 2010, 19, 703–706


Tichý L., Koziol H., Vanessa W. (eds.), Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspective (book review) Springer, Wien–New York, 2009. Bulletin advokacie, 2010, 7–8, 67–68


Tichý L., Heidenhain M., European State Aid Law. Mnichov: C. H. Beck, Hart Publishing, Nomos, 2010, 816. (book review) Právní rozhledy, 18, 2010, 20, 746–748


Tichý L., Kramer E. A., Juristische Methodenlehre. Basilej 2010, 3. ed., (book review), Jurisprudence, 19, 2010, 4, 76–77


Tichý L., (book review B. Hess, Europäisches Zivilprozessrecht. C. F. Muller Verlag, Heidelberg 2010). Jurisprudence, 19, 2010, 4, 74–75


Schulte–Noelke H., Tichý L. (eds.), Perspectives for European Consumer Law; Towards a Directive on Consumer Rights and Beyond. Munich: Sellier, 2010, 183


Tichý L., Unfair terms in consumer contractIn Schulte–Noelke, Tichý (eds.), Perspectives for European Consumer Law; Towards a Directive on Consumer Rights and beyond. Munich: Sellier, 2010, 59–76


Tichý L., Dumbrovský T. (eds.), Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 184


Tichý L., State Sovereignty and Integration under Development: How to Assess these NotionIn Tichý, Dumbrovský (eds.), Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, 32–52


Tichý L. (ed.), Soukromé vymáhání karteloveho práva (Private Durchsetzung des Kartellrechts) (Private Enforcement of Antitrust Law). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, 236


Tichý L., Působení právních aktů v rámci Evropské soutěžní sítě a jeho význam pro soukromoprávní vymáhání kartelového práva: překonávání zásady teritoriality v EU (Die Wirkung im European Competition Network und seine Bedeutung für die private Durchsetzung des Kartellrechts). (Influence of Legal Acts within European Competition Network and overcoming the territorial principle within the EU). Tichý, L. (ed.), Soukromé vymáhání kartelového práva (Private Durchsetzung des Kartellrechts). Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, 171–188 (Private Enforcement of Antitrust Law)


Tichý L., Prävention im Haftungsrecht: Ansatz zu einer Revision. In Apathy, Bollenberger, Bydlinski, Iro, Karner, Karollus (eds.), Festschrift für Helmut Koziol. Wien: Jan Sramek Verlag KG, 2010, 905–924


Tichý L., National Report on Transfer of Movables in the Czech Republic. In Faber, Lurger (eds.), National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Volume 6: The Netherlands, Switzerland, Czech Republic, Slovakia, Malta, Latvia. Stuttgart: Sellier, 2010, 255–350


Tichý L., Mezera v právní normě soukromého práva, skica jednoho zapomenutého problému (Die Lücke im Gesetz zu privaten Rechts, Skizze einer vergessenen Aufgabe). In Havel, Pihera (eds.), Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše (Das Privatrecht und seine Entwicklung), Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, 353–365 (Legal Gap in Private Law: A Short Study on One Forgotten Matter)


Tichý L., Chapter Eight. Litigation, Redress and Enforcement. In Micklitz, Stuyck, Terryn (eds.), Cases, Materials and Text on Consumer Law. Oxford: Hart Publishing, 2010, 500–580


2009

Zvánovec, V., together with Helena Svatošová: Shromažďování ve veřejném prostoru. Svoboda nebo hrozba? (An assembly in public space. Freedom or Threat?) In Právní rozhledy 15/2009, 561–562


Tichý L., Privatautonomie im Erbrecht und der Pflichtteil der Erben im tschechischen Recht. In Welser (ed.), Erbrechtsentwicklung in Zentral – und Osteuropa. Wien: Manz, 2009, 39–47


Tichý L., Balarin J., Představuje protiprávní rozsudek vždy překážku věci rozsouzené? (Stellt ein widerrechtliches Urteil immer eine res iudicata dar?). Právní rozhledy, 17, 2009, 18, 639–648


Tichý, L., Hrádek, J., Vlastník, J., Princip země původu v komunitárním právu (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách (European Community Law and Country of Origin Principle: Directive on Services in the Internal Market), Acta Universitatis Carolinae Iuridica 1/2009, 5–83


Tichý L., Večl T. (eds.). Vývoj evropského spotřebitelského práva (k návrhu směrnice o právech spotřebitele) (Development of European Consumer Law) (Entwicklung des europäischen Verbraucherrechts). Praha: Univerzita Karlova v nakladatelství Eva Rozkotová, 2009, 163


Tichý L., Nepřiměřená ustanovení ve spotřebitelských smlouvách (Unfair Terms in Consumer Contracts). In Tichý, Večl (eds.), Vývoj evropského spotřebitelského práva (k návrhu směrnice o právech spotřebitele) (Development of European Consumer Law: Proposal for a Directive on consumer rights) (Entwicklung des europäischen Verbraucherrechts). Praha: Univerzita Karlova v nakladatelství Eva Rozkotová, 2009, 52–66


Tichý L., 6. Změna okolností a její následky pro smluvní vztahy (Unexpected circumstances and its impact on contracts). In Pauknerová, Tomášek (eds.), Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV., Proměny soukromého práva (Wandlung im Privatrecht). Praha: Karolinum, 2009, 270–316


2008

Zvánovec, V.,  Nonnemann, F., Ochrana osobních údajů nezletilců. (Protection of Minors’ Personal Data.) In EMP-Jurisprudence 8/2008, 18 sq.Tichý L., Základní otázky věcněprávního mobiliárního zajištění pohledávek a české právo (Die Grundfragen der Mobiliarsicherheiten Ansprüche und das tschechische Recht). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 22. února a 14. března 2008 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Tagungsband aus den Diskussionsforen zum Bürgerlichen Gesetzbuch am 22. Februaur und 14. März 2008 an der Juristischen Fakultät der Karlsuniversität). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Studies on the Czech private law from the Confe rence on February 22 and March 14, 2008, Eva Rozkotová IFEC, Praha 2008, 167–191 (Fundamentals of Proprietary Security in movable assets)


Tichý L., Magnus U., Mankowski (ed.), Brussels I Regulation, Sellier, European Law Publisher 2007, 852, (book review) Právník, 2008, 147, 6, 706–707


Tichý L., Stand und Entwicklung des Privatrecht in der Tschechischen Republik (Czech Private Law and its Development). In Welser (ed.), Privatrechtsentwicklung in Zentral– und Osteuropa. Wien: Manz, 2008, 23–31


Tichý L., Protection and Transfer of Possession. In Faber, Lurger (eds.), Rules for the Transfer of Movable München: Sellier, 2008, 255–267


Tichý L., Processes of Modernisation of Private Law Compared. Juridica International Tartu, 2008, 4, 35–42


Tichý L., Micklitz H.W., Rott P., Docekal U., Kolba P., Verbraucherschutz durch Unterlassungsklagen – Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 98/27/EG in den Mitgliedstaaten, Nomos, Forschungsreihe des Instituts für europäisches Wirtschafts und Verbraucherrecht, e.V., Baden–Baden 2007, 281. Právník, 2008, 147, 1, 100–101, (book review)


Tichý L., EC Tort Law and the Eastern–European legal family. In Koziol, Schulze, (eds.), Tort Law of the European Community. Wien, New York: Springer, 2008, 513–539


Tichý L., Czech Application of Regulation Brussel I. In Hess, Pfeiffer, Schlosser, (eds.), The Brussel I Regulation (ET) No 44/2001. München: Verlag C.H.Beck, 2008, 513–539


Tichý L., Plechanovová B., Schneider O. (eds.), European integration at the crossroad Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 178


Tichý L., Country of Origin Principle – a Myth, Fiction or Rule of the European Law. In Tichý, Plechanovová, Schneider (eds.), European integration at the crossroad Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – Eva Rozkotová – IFEC, 2008, 167–178


Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007 and December, 4, 2007). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007, and December 4, 2007, 351. Praha: ASPI–Wolters Kluwer, 2008, 204, 342


2007

Zvánovec, V., Firmy by měly zvážit, zda budou využívat kamery. Interview pro Hospodářské noviny, 5. června 2007 (Corporations should take into account whether they shall use camera systems. Interview for Hospodářské noviny 5 June 2007), 27


Tichý L., Základní otázky smluvního zastoupení (Die Grundfragen der vertraglichen Vertretung). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007 and December 4, 2007), 63–84


Tichý L., Srovnání procesu modernizace soukromého práva a vliv DCFR (Comparison of the process of modernization over the private law and the DCFR). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 9. listopadu 2007 a 4. prosince 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Studies on the Czech private law from the conference on November 9, 2007 and December 4, 2007), 117–133


Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 (Studies on the Czech private law from the conference on October 20, 2006, November 24, 2006, February 9, 2007, March 30, 2007). Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 354


Tichý L., Systém soukromého práva a modely jeho kodifikace (The System of Private Law and the Models of its Codification). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Studies on the Czech private law from the conference on October 20, 2006, November 24, 2006, February 9, 2007, March 30, 2007). Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 42–61


Tichý L., Pure Economic Loss, Compensation from the Czech Perspective. In Bussani, Mattei (eds.), European Tort Law. Bern: 2007, 313–323


Tichý L., Právní úkon a jeho výklad (Úvod do problematiky) (Auslegung des Rechtsgeschäfts (Einführung). (Juridical Act and its Interpretation: Introduction) In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 20. října 2006, 24. listopadu 2006, 9. února 2007 a 30. března 2007 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Studies on the Czech private law from the conference on October 20, 2006, November 24, 2006, February 9, 2007, March 30, 2007). Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 206–230


Tichý L., Pojem veřejné služby, jeho vývoj a právní úprava (Public Service, its Development and Legal Regulation. In Tichý (ed.), Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii (Public Service in Czech Republic, Germany, Austria and European Union). Praha: 2007, 68–87


Tichý L., Natural Causation in Czech Republic. In Winiger et al. (eds.), Digest of European Tort Law, 1, Wien: Springer, 2007, 75–78; 155–157; 331–334


Tichý L., Anerkennung von ausländischen Entscheidungen in Tschechien (bzw. Slowakei). In Kengyel, M., Rechberger, W. H. (eds.), Europäisches Zivilverfahrensrecht. Wien, Graz 2007, 179–197


2006

Zvánovec, V., Jednání o revizi směrnice o pracovní době. (Negotiations about Revision of the Working Time Directive). In Zpravodaj Jednoty českých právníků 2/2006, 88­–91Tichý L., Evropské právo (European Law – a text book) (společně s R. Arnoldem, Svobodou, J. Zemánkem, R. Králem, autor 60 % textu, hlavní redaktor), Praha 3. vydání, 2006, 864


Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (Studies on the Czech private Law from the Conference on January 27 and May 12, 2006). Praha; ASPI, 2006, 190


Tichý L. (ed.), Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích (Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete, Fundamental Rights in the Various Sectors of the Legal System). Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 182


Tichý L. (ed.), Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu: Sborník ze symposia PF UK a LMU Mnichov (Mergers and Acquisition in Czech, European and Germany Law). Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 86


Tichý L., Verbrauchervertragsrecht im tschechischen Recht. In Grundman, Schauer (eds.), The Architecture of European Codes and Contract Law. Kluwer Law International, 2006, 235–255.


Tichý L., Prozessrechtlicher Schutz der Verbrauchesinteressen in der Tschechischen Republik. In Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Berlin. 1. Aufl. Berlin: 2006, 213–219


Tichý L., Prodej podniku s cizím prvkem (International sale of the Business). In Fúze a akvizice v českém, evropském a německém právu (Mergers and Acquisitions in the Czech, European and German Law). Praha: Tichý, L. (ed.), 2006, 7–13


Tichý L., Podmínky používání základních práv v soukromém právu (Condition of Application of Fundamental Rights in the Field of Private Law). In Základní lidská práva v jednotlivých právních odvětvích (Grundrechte und einzelne Rechtsgebiete). Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, 66–72


Tichý L., Kodifikace českého soukromého práva v evropských souvislostech (Codification of the Czech private law in the European context). In Švestka, Dvořák, Tichý (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 27. ledna 2006 a 12. května 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Praha: ASPI, 2006, 47–70


Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva (European Law – study documents). 3. ed. Praha: Linde, 2006, 910


Tichý L., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení (Mortgage Law in Development – Convention on International Claim Assurance by Mortgaging Movable Equipment). Právník, 2006, 145, 3, 265–290 (with T. Dumbrovský)


2005

Tichý, L., Fundamental rights and fundamental freedoms: short remarkIn Ingolf Pernice, Jiří Zemánek (eds.), A Constitution for Europe: The IGC, the Ratification Process and Beyond, Nomos 2005, 51–58


Tichý L., Procesní ochrana skupinových zájmů přehled a řešení (Procedural protection of the collective interests – Overview and Solutions). In Tichý, L. (ed.): Acta Universitatis Carolinae Iuridica 4/2005, Praha 2008, 45–64


Tichý L. (ed.), Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a v Evropě. Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004 (Development of Tort Law in the Czech Republic, Austria and Europe). Praha: Vodnář, 2005, 235


Tichý L., Řízení o předběžné otázce před ESD a české soudy: subjekty, předmět a následky (Preliminary ruling of ECJ and Czech courts). In Tichý, L. (ed): Řízení o předběžné otázce a národní soudy: sborník příspěvků z konference pořádané Ústavním soudem České republiky. Praha: Linde, 2005, 57–83


Tichý L., Náhrada nákladů vzniklých při předcházení škodám (Damages Sustained as a Consequence of Loss Prevention). In Tichý, L. (ed.): Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě (Development of the tort law in the Czech Republic, Austria and Europe), Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004. Praha: Vodnář, 2005, 139–150


Tichý L., Fault under Czech law. In Widmer (ed.), Unification of Tort Law. Hague: Kluwer Law International, 2005, 54–65


Tichý L., České deliktní právo ve světle vývojových tendencí (Czech Tort Law in the Light of the Development). In Tichý, L. (ed.): Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě (Development of the Tort Law in the Czech Republic, Austria and Europe), Sborník referátů z konference Právnické fakulty UK Praha konané ve dnech 5. a 6. června 2004. Praha: Vodnář, 2005, 52–63


Tichý L., Das tschechische Pfandrecht, seine Entwicklung (Czech Law of Proprietary Security), Probleme und ihre Losung. In Ogieglo, Popiolek, Szpunar (eds.), Rozprawy prawnicze: księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana. Kraków: Zakamycze, 2005


Tichý L., Svoboda P., Zemánek J., Čtyřjazyčný slovník evropského práva: anglicko–česko–francouzsko–německý (European glossary : English–Czech–French–German). 3. ed. Praha: Linde, 2005, 222


Tichý L., Tschaepe Ph., Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizugigkeit in der Beitritsakte 2004. Europäisches Wirtschafts– und Steuerrecht, 2005, 16, 1, 1–4 (Reciprocity Clause 4 in the Transition Provisions regarding Freedom of Movement of Workers of the Accession Act)


Tichý L., Unifikace soukromého práva v EU a naše kodifikace (Unification of Private Law in the EU and our Codification), Právní rozhledy, 2005, ro13, 6, 1–2


2004

Tichý L., Posudek k návrhu Ústavy Evropské unie (An Opinion of Draft of the European Constitution), AUC 2004, 13–29


Tichý L., Multiple Tortfeasors under Czech Law. In Rogers (ed.), Unification of Tort Law: Multiple Tortfeasors, Dordecht: Kluwer Law International, 2004, 53–65


Tichý L., Der Konzern im Kartellrecht. (Groups of Companies in Antitrust Law). In Coester et al., Privatrecht in Europa: Vielfalt, Kollision, Kooperation; Festschrift für Hans Jürgen Sonnenberger zum 70. Geburtstag. 1 Aufl. München: C.H.Beck, 2004, 261–272


Tichý L., Development and Status of the Czech Competition Law. In CongressFIDE Final Communication. Dublin: Kluwer Law International, 2004, 1385–1420


Tichý L., Contributory Negligence under the Czech Law. In Magnus, Martin–Casals (eds.), Contributory Negligence. Hague: Kluwer Law International, 2004, 47–57


Tichý L., Zivilrecht. In Zemánek, Paschke (eds.), Das tschechische Privat– und Wirtschaftsrecht unter dem Einfluβ des europäischen Rechts, Deutsches und internationales Wirtschftsrecht Bd. 41. 1. Aufl. Münster: LIT Verlag, 2004, 13–55


Tichý L., Arnold R., Svoboda P., Zemánek J., Král R. Evropské právo (European Law). 2. ed. Praha: C. H. Beck, 2004, 869


Tichý L., Změna paradigmatu evropského soutěžního práva a její význam pro Českou republiku (Change of Paradigm of the European Competition Law and its Importance for the Czech Republic). Právní rozhledy, 2004, 12, 2, 61–69


Tichý L., Vracení veřejné (státní) podpory podle právního režimu platného od 1. 5. 2004 (Revindication of State Aid under the Regime as of May, 1st 2004). Právní rozhledy, 2004, 12, 21, 778–785


2003

Zvánovec, V., S učni jednejte v rukavičkách. In Zaměstnávání dětí a mladistvých. Příloha týdeníku Ekonom 15/2003 (Apprentices: Handle with care. In Employing of children and juveniles. An annex of the weekly Ekonom 15/2003), 6–8.


Tichý L., Liability for Damage Caused by Others under Czech Law. In Spier (ed.), Unification of Tort Law, Liability for Damage Caused by Others under Czech Law. The Hague: 2003, 55–63


Tichý L., Der Konzern im Kartellrecht. In Nettesheim, Oppermann (eds.), Europäische Union und die Tschechische Republik. Berlin, 2003, 53–65


Tichý L., Das neue tschechische Konzernrecht im Vergleich mit der deutschen Regelung, EG–Richtlinie. In Hopt, Jessel, Pistor, Unternehmensgruppen in Mittel – und Osteuropäischen Ländern. Tübingen, 2003, 301–317


2002

Zvánovec, V., Jaký by měl být nový zákoník práce? Několik poznámek. (How should the New Labour Code look like? Some remarks.) In Práce a mzda 10–11/2002, 74–80


Tichý L. (ed.), Vývoj práva obchodních společností (Development of Corporate Law) (Entwicklung des Rechts der Handelsgesellchaften, Praha: Vodnář, 2002, 185


Tichý L., Mezinárodní koncernové právo (Internationales Konzernrecht). In Tichý (ed.), (International Concern Law) Vývoj práva obchodních společností (Development of Corporate Law) (Entwicklung des Rechts der Handelsgesellchaften), Praha: Vodnář, 2002, 151–176


Tichý L., Mánie a fobie při aproximaci práva (Mania and Fobia in the Process of Approximation of Law). In Gerloch A. (ed.), Teoretické problémy práva na prahu 21. století (Theoretical problems at the beginning of 21. Century). Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc., Praha: Karolinum, 2002, 167–177


Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva (European Law – Legal Documents), 2. vyd. Praha: Linde, 2002, 942


2001

Tichý L., Strict Liability in Tort Law, Czech Republic. In Koch, Koziol (eds.), Unification of Tort Law, Hague : Kluwer, 2001,75–99


Tichý L., Principy právního státu v EU a český právní řád (Principle of the Rule of Law in the EU and the Czech Legal Order). In Jirásková, Vondráček, (eds.), Právní stát – současnost a budoucnost (Rechtsstaat – die Gegenwart und Zukunf), Praha: Právnická fakulta UK, 2001, 23–34


Tichý L., Pojem spotřebitele jako smluvní y v evropském a českém právu (Concept of the Consumer as the Contracting Party in the European and the Czech Laws). In Grondin, Libánský (eds.), Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (EU Consumer legislation and its implementation), Cahiers du Cefres, 27. Praha: Cefres, 2001, 131–160


Tichý L., Mania und Fobia der Rechtsangleichung. In Basedow et al. (eds.), Aufbruch nach Europa 75 Jahre Max–Planck Institut für Privatrecht, Tübingen: Mohr Siebeck, 2001, 953–969


Tichý L., Globalizace, integrace a vývoj práva (Globalization, Integration and Development of the Law). In Kabele, Mlčoch (eds.), Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy (Institutionalisation of nonresponsibility), Praha: Karolinum, 2001, 123–138


Tichý L., Ekonomická analýza práva jako jedna z právních metod (Economic Analysis of Law as One of the Legal Methods). In Právo a ekonomie, Praha: Česká společnost ekonomická, 2001, 1–11


Tichý L., Die Grundprobleme der Europäisierung des Rechts in der Tschechischen Republik. In Entwicklungen im Europäischen Recht, 1. Aufl. Regensburg: Universität Regensburg, 2001, 1–22


2000

Tichý, L., Veřejné podniky v Evropě a v České republice z hlediska soutěžního práva (Public Undertakings in Europe and in the Czech Republic from the perspective of the Competition Law), AUC, Iuridica 2/2000, 9–43


Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva (Documents of European Law), Praha 2000, Linde, 359


Tichý L. et al. (eds.), Dokumenty ke studiu evropského práva (European law – Legal Documents), Praha 2000, Linde


Tichý L., Spontánní europeizace soukromého práva (Spontaneous Europeisation of Private law), Právní rozhledy 2/2000, 1–5


Tichý L., Podnikání veřejného sektoru a veřejné podniku v České republice (Business in the Public Sector and the Public Undertakings); L. Tichý (ed), Europeizace práva, Praha 2000, 331–353


Tichý L., Tschäpe (spoluautor statě), Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Beitritsakte 2004. In: Europäisches Wirtschafts– und Steuerrecht, 2000, ročník 16, 11, 1–4


Tichý, L., Veřejné podniky v Evropě a v České republice z hlediska soutěžního práva (Public Undertakings in Europe and in the Czech Republic from the perspective of the Competition Law), AUC, Iuridica 2/2000, 9–43


Tichý L. (ed.), Dokumenty ke studiu evropského práva (Documents of European Law), Praha 2000, Linde, 359


Tichý L. et al. (eds.), Dokumenty ke studiu evropského práva (European law – Legal Documents), Praha 2000, Linde


Tichý L., Spontánní europeizace soukromého práva (Spontaneous Europeisation of Private law), Právní rozhledy 2/2000, 1–5


Tichý L., Podnikání veřejného sektoru a veřejné podniku v České republice (Business in the Public Sector and the Public Undertakings); L. Tichý (ed), Europeizace práva, Praha 2000, 331–353


Tichý L., Tschäpe (spoluautor statě), Die Gegenseitigkeitsklausel Nr. 10 der Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Beitritsakte 2004. In: Europäisches Wirtschafts– und Steuerrecht, 2000, ročník 16, 11, 1–4


1999

Tichý L., Základy evropského práva (Fundamentals of European Law), Praha 1999, C. H. Beck, 453


Tichý L., Základy kartelového práva, sborník materiálů pro výuku (Fundamentals of Antitrust law), Praha 1999, 153


Tichý L., Evropské koncernové právo – trnitá cesta (The European Concern law: Thorny Road) , Právní rozhledy, 10/1999, 2–5


Tichý L., Poslední vývoj evropského soukromého práva (Recent Development of the European Private law), Právní rozhledy, 6/1999, 2–6


Tichý L., Problematika právních zásad v evropském právu (European law as an Autonomous Legal System), in Boguszak, J. (ed.) Právní principy Kolokvium, Praha 1999, 199–212


1998

Tichý L., Amsterdamská smlouva (The Amsterdam Treaty), Praha 1998, 258


Tichý L., Princip právního státu v EU a vynucování jejich dodržování (Rule of Law and its Enforcement in the EU), Právní rozhledy, 10/1998


Tichý L., Nová úprava výkonu advokacie v Evropské unii (New Rules regarding Provision of Legal Services in the European Union), Právní rozhledy, 7/1998


Tichý L, Nová úprava fúzí v evropském právu (New Legislation regarding Mergers in the European Law), Právní rozhledy, 6/1998


Tichý L., Několik poznámek k neplatnosti závěti ve formě notářského zápisu (Few notes to the Invalidity of Will in the form of a Notarial Deed), Bulletin advokacie, 1998, 2–6


Tichý L., Secured Transactions Involving Movables in Czech Law, Basedow J. (eds.), Festschrift für U. Drobnig, Tübingen 1998, 683–713


Tichý L., Evropské právo jako autonomní právní systém a jeho výuka (European law as an Autonomous Legal System and Teaching thereof), Jubilejní sborník Právnická fakulta University Karlovy, 1348–1998, Praha 1998, 188–203


1995

Tichý L., Öffentliche Unternehmen und die Tschechische Republik, in Tomuschat Ch., Kötz H., von Maydell B. (eds.), Europäische Integration und nationale Rechtskulturen, Köln, Berlin, Bonn, 1995, 162–196


Tichý L., Základy uznání cizích soudních rozhodnutí v českém a evropském právu (Basics of Recognition of Foreign Judicial Rulings in Czech and European law), Praha 1995, 129


1994

Tichý L., The Bankruptcy Code of Czech Republic, in: Corporate, Banks, and Reorganisation procedures in OECD and Central and Eastern European Countries, OECD 1994, 81–102


Tichý L., Liability of attorneys for damages caused by their activity under Czech law, In Windmer, P. (ed.), La responsibilité des prestataires de services, Paříž, 1994, 141–175


Tichý L., Základy práva evropských společenství (Basics of the Community law), In Arnold (ed.) Praha 1994, 288


Tichý L., Základní orientace mezinárodního konkurzního práva (Basic Orientation of International Bancruptcy law), Praha 1994, 85


1992

Tichý L., K některým otázkám postavení advokáta a advokacie – vývojové tendence (Certain Aspects of Attorney’s Status and Legal Profession), Bulletin advokacie, říjen 1992


1990

Tichý L., Základy moderní úpravy advokátního práva (Basics of Modern rules of Legal Profession law), Právo a zákonnost, 1990


1989

Tichý L., Bibliografie k interpretaci v právu (Bibliografy of Law Interpretation), Praha, Stát a právo 1989, společně s J. Pillerem


Tichý L., Gemeinsame Unternehmen in der ČSSR, RIW/AWD 3/1989, společně s M. Beckmann


Tichý L., Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Stellung gemeinsamer Unternehmen in der Tschechoslowakei nach dem Gesetz vom 8. November 1988, Rabels Zeitschrift 1989, 705–718 (On the Economic and Legal Status of Joint Ventures in Czechoslovakia under the Act of November 8, 1988)


Tichý L., Kolizní problematika smlouvy v ČSSR (On International Contract Law in Czechoslovakia), Problemy prawne handlu zagranicznego, Katowice 1989, 25, společně se Z. Kučerou


Tichý L., K uznání a výkonu rozhodnutí podle smluv o právní pomoci se zvláštním zřetelem k PLR – ČSSR, Nowe Prawo 1989, 15 (Recognition and Enforcement of Ruling according to the Mutual Legal Assistance Treaties in particular in connection with PRL – CSSR)


Tichý L., Cizí prvek v civilistické praxi (Foreign Aspect in Civil Law Practice), Praha 1989, 344, společně s J. Muchou a J. Haderkou (autor jedné třetiny textu a hlavní redaktor)


Kučera, Z., Tichý L., Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním – komentář (Commentary on the Czech Act on Private International Law), Praha 1989, 392


1988

Tichý L., Nationalbericht Tschechoslowakei, Müller H., Höck G.–S., Deutsche Vollstreckungstitel im Ausland, Frankfurt, Gross 1988, Loseblattausgabe, 15


1986

Tichý L., K některým problémům pracovněprávních vztahů v mezinárodním styku (Certain Issues of International Labour Law) , Studie z mezinárodního práva 19/1986


Tichý L., Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen unter besonderer Berücksichtigung des Anerkennungsverfahrens vor dem Obersten Gericht der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, WGO 1986, 345–361


Kučera, Z., Tichý, L., K uznatelnosti cizích rozhodnutí v ČSSR (On the Recognizability of Foreign Decisions in the CSSR), Právník 8/1986, 722–737


1985

Tichý L., K uplatňování pohledávek v dědickém řízení (Claims in Inheritance Proceedings), Bulletin advokacie IV/1985


Tichý L., Opuštění věci podle ustanovení § 453 odst. 2 občanského zákoníku (Abandonment of a Thing under Section 453(2) of the Civil Code), Bulletin advokacie IV/1985


Tichý L., Náklady spojené s uplatňováním pohledávky a jejich náhrada (Claim Costs and Reimbursement thereof), Bulletin advokacie III/1985


Tichý L., K pravomoci čsoudů v majetkových věcech s cizím prvkem (On the Jurisdiction of the Czechoslovak Courts in Property Cases with a Foreign Element), Právník 6/1985


Tichý L., K ustanovení § 47 novely občanského zákoníku (On the Provisions of Section 47 of the Amendment to the Civil Code), Bulletin advokacie II/1985


Tichý L., K některým problémům doručování soudních písemností v mezinárodním styku (On Certain Issues of International Delivery of Judicial Documents), Socialistické súdnictvo 1/1985


Tichý L., O problémech placení a náhrady nákladů důkazů podle o.s.ř. (On the Issues of Payment and Reimbursement of the Costs of Evidence under the Civil Procedure Code), Bulletin advokacie I/1985


Tichý L., Problematika vstupu na sousední pozemek a odpovědnost za škodu z toho vznikající (The Issue of Trespassing and Liability for Damage Resulting thereof), Bulletin advokacie/1985


1984

Tichý L., K pravomoci soudu a rozhodčího soudu v mezinárodním obchodním styku (On the Jurisdiction of the Court and the Arbitral Tribunal in International Commercial Relations), Socialistická zákonnost 10/1984


Tichý L., Rozvedený manžel nebo rodiče? (Divorced Spouse or Parents?) Socialistická zákonnost 9/1984


Tichý L., Náhrada škody v řízení podle trestního řádu (Damages in the Proceedings under the Criminal Procedure Code), Bulletin advokacie/IV/1984


Tichý L., K postavení poškozeného v přestupkovém řízení (On the Position of the Victim in Administrative Delict Proceedings) , Bulletin advokacie 1984/III


Tichý L., K rozhraničení pravomoci soudů a rozhodců v mezinárodním obchodním styku (On the Delimitation of the Jurisdiction of Courts and Arbitrators in International Commercial Relations), Právní zpravodaj zahraničního obchodu, 4/1984


Tichý L., K zpětné působnosti novely občanského zákoníku (On the Retroactive Application of the Amendment to the Civil Code), Právník 12/1984


Tichý L., Náhrada škody v řízení podle trestního řádu (Damages in Proceedings under the Criminal Procedure Code), Bulletin advokacie IV/1984


Tichý L., Změny v doručování soudních písemností do ciziny podle Úmluvy o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních (Changes in the Delivery of Judicial Documents Abroad under the Convention on the Delivery of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters), Socialistická zákonnost 3/1984


Tichý L., Poučení o promlčení (Courts Intervention on Prescription) , Bulletin advokacie III/1984


Tichý L., Poznámka k časovému rozsahu zmocnění obhájce podle § 41 odst. 5 trestního řádu (Note on the Temporal Scope of the Authorisation of the Defence Counsel pursuant to Section 41(5) of the Code of Criminal Procedure), Bulletin advokacie 1984/I


Tichý L., K problematice vlastnické ochrany reivindikační žalobou (On the Issue of the Protection of Property by a Rei Vindication Action), Bulletin advokacie I/1984


Tichý L., K uznání rozhodnutí cizích soudů v zákoně neupravenému (Recognition of Foreign Court Decisions not provided for in the law), Socialistická zákonnost 1/1984


Tichý L., K problematice peněžitých závazků v občanskoprávních vztazích s mezinárodním prvkem (On the Money Claims in the Cross–border Matters), AUC 1984/3, 248–299


1983

Tichý L., K problematice zákonné fikce neodsouzení podle trestního zákona (On the Issue of the Legal Fiction of Non–conviction under the Criminal Code), Bulletin advokacie 1983, leden – březen


Tichý L., Místo plnění závazku, zejména peněžitého (Place of Performance of an Obligation, in particular a Pecuniary Obligation), Bulletin advokacie IV/1983


Tichý L., K některým otázkám dědění s cizím prvkem (On Certain Issues of Inheritance with a Foreign Element), Bulletin advokacie IV/1983


Tichý L., K problematice pohledávek, u nichž doba splatnosti není určena (On the Issue of Receivables with an Undetermined Maturity), Bulletin advokacie III/1983


Tichý L., K otázce ukončení zastoupení advokátem na základě plné moci (On the Issue of Termination of Representation by an Attorney on the basis of a Power of Attorney), Bulletin advokacie II/1983


Tichý L., Meze ochrany stěžovatele (Limits of Protection of the Complainant), Bulletin advokacie I/1983


Tichý L., K problematice litispendence v mezinárodním právu procesním (On the Problem of the Lis Pendens in the International Procedure law), Studie z mezinárodního práva 17/1983, 201–245


1982

Tichý L., Ukládání trestu propadnutí věci podle § 55 odst. 2 trestního zákona (Imposition of a Forfeiture Penalty pursuant to Section 55(2) of the Criminal Code), Bulletin advokacie, 1982 červenec – září


1981

Tichý L., Právní povaha odběrních poukazů PZO Tuzex a souvisejících vztahů (On Legal Status of some Securities), Bulletin advokacie I/1981, 3–46


1979

Tichý L., K problematice výkonu rozhodnutí o styku s nezletilými dětmi (On the Enforcement of the Judgments in the Matters of the Minor Children), Bulletin advokacie III/1979


1976

Tichý L., Mandukční povinnost soudu (On Duties of Court vis–á–vis the Parties), AUC, 1976/4, 282–322