Contacts

Centrum právní komparatistiky – Centre for Comparative Law
Právnická fakulta UK – Law Faculty, Charles University
nám. Curieových 7
116 40 Prague 1
Czech Republic

  • Phone: +420 221 005 576
  • Fax: +420 221 005 574
  • E-mail: kolarikova@prf.cuni.cz

Personal contacts