Výzkum

CPK zpracovává celou řadu výzkumných projektů, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím svých spolupracovníků, kteří jsou členy mezinárodních výzkumných týmů. Momentálně CPK a jeho spolupracovníci zpracovávají v rámci níže uvedených oblastech následující výzkumné projekty:

Komplexní projekty

Vymáhání evropského práva (tříletý projekt financovaný Grantovou agenturou Akademie věd České republiky, IAA701020902)

Prevence v soukromém právu (tříletý projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky, 408/10/1632)

Odpovědnost za legislativní újmu, zejména v evropském kontextu (bilaterální tříletý projekt společně s universitou Hamburk a Evropským centrem pro deliktní a pojišťovací právo ve Vídni (ECTIL), financovaný Grantovou agenturou České republiky, Deutsche Forschungsgemeinschaft a ECTIL)

Právní komparatistika jako metoda v právu (dvouletý mezinárodní projekt)

Základy soukromého práva (tříletý projekt)

Evropský občanský zákoník (pětiletý projekt EU)

Návrh občanského zákoníku České republiky (monografie)

Evropské, mezinárodní a ústavní právo

Ústavní pořádek a evropské právo (dvouletý mezinárodní projekt)

Suverenita, pravomoci a integrace (mezinárodní konference a knižní výstup z ní)

Evropský soudní dvůr a evropský proces integrace (monografie)

Strukturální změny Evropského soudního dvora po východním rozšíření a projekt o usmíření v 6. Evropském parlamentu (část tříletého projektu „Prohlubování integračního procesu a Východní rozšíření: institucionální aspekty“, financováno Grantovou agenturou České republiky, 407/09/1747)

Veřejný pořádek – pojem a význam

Základní lidská práva a konkurence systémů jejich ochrany

Meze základních lidských práv

Soukromé právo

Deliktní právo

Pojem škody (projekt ECTIL, 2009-2010)

Čistá hospodářská újma

Dílčí odpovědnost (mezinárodní konference, 14. října 2010)

Věcné právo

Předmět, výkon a ochrana držby

Ochrana spotřebitele

Nekalé klauzule ve spotřebitelských smlouvách

Občanské právo procesní

Odůvodnění rozhodnutí v občanských věcech (mezinárodní konference, 9.-10. listopadu 2010)

Dokazování v soutěžním právu