Lidé

Vedoucí CPK

podobenka prof. Luboše Tichého

Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.

tichy@prf.cuni.cz
Studoval právo, ekonomii a politickou vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a univerzitě v Heidelbergu (Německo). Jako vědecký pracovník... Více

Akademičtí a vědečtí pracovníci

Mgr. Tomáš Troup, LL.M.

troup@aktroup.cz
Studoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2006-2007 absolvoval studijní program LL.M. na Université de Montréal... Více

JUDr. Mgr. Bohdan Žáček

Bohdan.Zacek@gmail.com
Advokát *1968 Věnuje se po celou svoji profesionální kariéru právu kapitálových trhů, investičních instrumentů a kolektivního investování,... Více

JUDr. Jiří Hrádek, Ph.D., LL.M.

Jiří Hrádek je vědeckým pracovníkem Centra právní komparatistiky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a právníkem Zeppelin CZ s.r.o. Vystudoval... Více

JUDr. Solange Isabelle Maslowski, Ph.D.

Solange Maslowski zahájila své studium práv na Reunionské univerzitě, absolutoria dosáhla na  univerzitě Toulouse 1 Capitole, kde získala později... Více

JUDr. Petra J. Pipková, Ph.D., LL.M.eur.

pipkova@prf.cuni.cz
Vědecký pracovník Centra právní komparatistiky Právnické fakulty UK. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze (Mgr., Ph.D.), Západočeské... Více

JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M. Ph.D., J.S.D.

dumbrovs-at-prf.cuni.cz
Tomáš Dumbrovský je vědeckým pracovníkem (VP2) v Centru právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho výzkum se zaměřuje na... Více

Dr. Rita Simon, LL.M., B.A.

siksimon@prf.cuni.cz
Rita Simon je vědecká pracovnice v Centru právní komparatistiky (CPK) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze od 2011, a zaměřuje se na... Více

Externí výzkumní pracovníci

Tobias Endrich-Laimböck

Vystudoval právo v Passau (EJS), Praze a Oxfordu (MJur). V současné době je doktorandem LMU v Mnichově. Specializuje se na oblast práva duševního... Více

Dr. Andreas Frössel, MA

Andreas Frössel studoval právo a politologii na Univerzitě Vídeň (Mag. iur. 2011, BA 2011, MA 2017) a absolvoval doktorandské studium na Ekonomické... Více

Mgr. Jan Balarin, Ph.D.

Je advokátem a specializuje se na soukromé právo a civilní proces. Publikuje především v oblasti civilního procesního práva (kolektivní vynucování... Více

Mgr. Slavomíra Henčeková

hencekova.slavka@gmail.com
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě na Slovensku s predikátem summa cum laude. V roce 2012 absolvovala studijní pobyt... Více

V. Z.

Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec

vit.zvanovec@gmail.com
Publikuje ve vícero právních oborech: v ústavním právu, evropském právu, správním právu, pracovním právu a občanském právu hmotném. Životopis... Více

JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.

eva.ondrejova@ondrejova.cz
Vzdělání 2011 – 9/2012 LL.M. Program, Queen Mary, University of London, Obory – Media Law, Internet Law, E-commerce Law, Privacy and Data Protection... Více

Dr. iur. Stephan Heidenhain

Stephan.Heidenhain@bnt.eu
Pracuje v advokátní kanceláři bnt - pravda & partner, s.r.o. od roku 2004. Je členem Německé advokátní komory (Braniborsko) a - jako evropský... Více

Administrativní pracovník

Halka Kolaříková

kolarikova@prf.cuni.cz
telefon: +420 221 005 576 místnost č. 410 Více