Semináře

Actio popularis (žaloba ve veřejném zájmu) v českém, rakouském, německém a portugalském právu

Latinské právnické fráze, výklad zákona a smlouvy pohledem švýcarského a českého práva

Právnické sjezdy – model pro Českou republiku