Fóra CPK

Vztah svěřenského nástupnictví a ochrany nepominutelných dědiců

Skrytá ujednání ve smlouvách a jejich výklad

Zmeškání procesního úkonu, jeho podstata a následky

Odpovědnost za psychickou újmu při zneužívání dětí

Aliud aneb plnění jiné věci

Justice in Legal Interpretation

Odpovědnost podniků za porušení základních lidských práv v dodavatelských řetězcích

CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z ANGLICKÉHO SMLUVNÍHO PRÁVA

CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z ANGLICKÉHO SMLUVNÍHO PRÁVA

CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z ANGLICKÉHO SMLUVNÍHO PRÁVA