Přednášky

Koexistence více užívacích (požívacích) práv na (k) téže věci a způsoby jejího řešení