Úvod   ...

JUDr. Eva Ondřejová, LL.M., Ph.D.

Externí výzkumní pracovníci

Vzdělání

 • 2011 – 9/2012 LL.M. Program, Queen Mary, University of London, Obory – Media Law, Internet Law, E-commerce Law, Privacy and Data Protection
 • 2009 – dosud Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Doktorský studijní program, externí doktorandka – Katedra Občanského práva, Disertační práce: Ochrana osobnosti v kontinentálním pojetí a Common law
 • červen 2010 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, udělený titul: JUDr.
 • 2004 – 2009 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Magisterský studijní program
 • 2004 – 2007 Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, Bakalářský studijní program – kombinované studium, obor Žurnalistika

Praxe

 • Advokátka v Advokátní kanceláři ONDŘEJOVÁ
 • 10/2012 – 6/2014 Advokátní koncipientka – AK JUDr. Helena Chaloupková
 • 11/2010 – 7/2011 Advokátní koncipientka – AK JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
 • 10/2008 – 10/2010 Právník – TV Nova, CET 21 spol. s r.o.
 • 9/2005 – 6/2008 Stážistka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Jazykové znalosti

 • angličtina, němčina, italština

Kontakt

E-mail: eva.ondrejova@ondrejova.cz

T: +420 777 086 287

Publikace (23)

2020

Ondřejová, E., Jste matka cizinka. Nechcete přijít o dítě. Čeká Vás uvěznění v České republice do 18ti let věku dítěte? epravo.cz, 4.9.2020

Ondřejová, E., Mohou koronavirová opatření zapříčinit změnu obvyklého bydliště nezletilých dětí?, pravniprostor.cz, 9.7.2020

2019

Ondřejová, E., Je výše výživného na dítě informací ve veřejném zájmu? Co vše lze z rozvodového sporu zveřejnit?, epravo.cz, 21. 2. 2019

2018

Ondřejová, E., Užití náboženských symbolů a postav v reklamě – Ježíš a Marie v reklamě na oblečení, epravo.cz, 13.3.2018

Ondřejová E., Blog: pravarodicu.cz

Ondřejová E., Blog: CzechDefamationLaw.wordpress.com

Ondřejová E.,  Chrenovský B., Einarsson proti Islandu – urážka na sociálních sítích, epravo.cz, 3.5.2018

Ondřejová E., Předběžná povaha předběžných opatření,  in Dvořák, J. a kol., Soukromé právo 21. století, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 445-453 (vyšlo 2018)

Leška, R.,  Ondřejová, E.,  Základy marketingového práva a práva duševního vlastnictví. Fundamentals of Marketing Law and Intellectual Property Law. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018, 138 s.

Ondřejová, E., Platím výživné 5.000 Kč a dcera nemá šaty od Diora?, pravniprostor.cz, 20.9.2018

Ondřejová E., Blog: CzechFamilyLaw.wordpress.com

Ondřejová E., Schneider J., Právo na překlad rozhodnutí soudů do cizího jazyka, pravniprostor.cz, 9.4.2018

2017

Ondřejová, E., Další korekce rozhodnutí Delfi proti Estonsku – pomluva a komentáře -Pihl proti Švédsku,pravniprostor.cz, 27.3.2017

Ondřejová, E., Určení otcovství po rozvodu, od kterého neuplynulo 300 dní, epravo.cz, 30.11.2017

2014

Ondřejová E., publikovaný článek Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu, Rekodifikace a praxe, č. 5/2014

Ondřejová E., publikovaný článek Judikatura Bránění ve styku jako zásah do ochrany osobnosti, Bulletin Slovenskej Advokacie, č. 2/2014

Ondřejová E., publikovaný článek  Žalovaný je povinen nahradit žalované zadostiučinění ve výši 1 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku, Bulletin Advokacie, č. 4/2014

Ondřejová E., publikovaný článek Občanskoprávní ochrana osobnosti po její smrti – srovnání platné právní úpravy a úpravy v Novém občanském zákoníku (www.epravo.cz), 2014

2013

Ondřejová E., publikovaný článek Odnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné porušení osobnostních práv, Právní rozhledy č. 15-16/2013

Onřejová E., publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů internetových služeb, Jurisprudence č. 5/2013

Ondřejová E., oceněná práce 1. místo Právník roku 2013 – Symbolické zadostiučinění v českém právním řádu

Onřejová E., Publikovaný článek Odpovědnost provozovatelů blogů, Jurisprudence, 2013, 6/2013

2012

Ondřejová E., publikovaný článek  Ochrana cti a důstojnosti v britském právu, Právní rozhledy, 11/2012

Kontakty