Publikace

Luboš Tichý, Jiří Hrádek, Deliktní právo. C. H. Beck, Praha 2017, 496 s.

Luboš Tichý, Solange Maslowski, Tomáš Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 298 s.

Luboš Tichý, Zneužití práva – základní kategorie, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 21-45

Luboš Tichý (ed.), Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání, Praha 2016, 260 s.

Luboš Tichý, Uznání zahraniční trustu jako specifický problém mezinárodního práva soukromého, in L. Tichý (ed.), Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání, Praha 2016, 232-254

Luboš Tichý, The liability of public authority – Czech Republic, in K. Oliphant (ed.), The liability of public authorities in comparative perspective. Intersentia, Cambridge 2016, 81-105

Luboš Tichý, překlad Fritzsche, J., Agresivní obchodní praktiky a německá praxe, Bulletin advokacie 10/2016, 35-40

Luboš Tichý, překlad Ahrens, H.-J., Snížení míry důkazů a dílčí odpovědnost – problémy související s nemožností vyjasnění skutkového stavu v oblasti náhrady škody, Právník 12/2016, 1057-1073

 

Rita Simon, A fogyasztói viták alternatív vitarendezése Europában – ötlet-verseny és fórum shopping a nemzeti szabályozás és implemntációs kötelezettség tükrében?,

Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Jog és Àllamtudományi Kar Iustum Aequum Salutare XII., 2016/2, 63–89

 

Eva Ondřejová, Limity autobiografických knih aneb Jak napsat autobiografii a vyhnout se žalobám, epravo.cz, 16.8.2016

 

Eva Ondřejová, Duševní zdraví znalce je věcí veřejného zájmu, pravniprostor.cz, 10.8.2016

 

Eva Ondřejová, Kdy uveřejnění fotografií z utajené svatby celebrit porušuje jejich právo na soukromí, pravniprostor.cz, 23.8.2016

Solange Maslowski, Expulsion of Economically Inactive European Union Citizens, in AEMI Journal (Association of European Migration Institutions), 14/15/2016, s. 161-173,   http://aemi.eu/aemi-journal-volume-13-14-2015-2016/

Luboš Tichý, Czech Report on Product Liability, in Piotr Machnikowski (ed.), European Product Liability, Intersentia 2016, 149-155

 

Luboš Tichý, Petra Pipková, Státní podpora a základní lidská práva: řízení o státní podpoře a právo na řádný proces, Bulletin advokacie 6/2016, 15-23

 

Luboš Tichý, recenze Koziol, H., Koziolovy Základní otázky deliktní odpovědnosti, Právník 6/2016, 545-550

 

Luboš Tichý, překlad Boente W., Myšlení v systému v krizi – právní nauka a sjednocování práva, Právník 8/2016, 663-672

 

Jiří Hrádek, Zneužití předběžných opatření a oblast náhrady škody, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 227-239, ISBN 978-80-87975-43-5

 

Stephan Heidenhain, Rita Simon, Zákon na ochranu spotřebitele zneužit k legalizaci databáze o spotřebitelích, http://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-na-ochranu-spotrebitele-zneuzit-k-legalizaci-databaze-o-spotrebitelich-100417.html, 11.2.2016

Tomáš Troup, Adam Rakovský, Zneužití insolvenčního práva, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 249-274, ISBN 978-80-87975-43-5

 

Vít Zvánovec, Zneužití práva oznámením fiktivního shromáždění, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 151-160, ISBN 978-80-87975-43-5

 

 

Rita Simon, Falschauskunft an eienm Verbraucher als irreführende Geschäftspraxis – besprechung des Urteils des EuGH vom 16.4.2015 – C-388/13 (UPC) Zeitschrift für das Privatrecht der europäischen Union, GPR, 3/2016 13. Jahrgang S. 123- 128 ISSN 1612-9229

Rita Simon, The Main Problems in the Transposition of the Mortgage Credit Directive into Hungarian and Czech Law, Prague Law working paper 2016/I/1 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2791010  ISSN 2336-5811, 15 s

Rita Simon, What do you know about the Alternative Dispute Resolution in Hungary

http://www.consumerchampion.eu/blog/what-do-you-know-about-alternative-dispute-resolution-case-study-hungary

 

Rita Simon, What do you know about the Alternative Dispute Resolution in Czech Republik

http://www.consumerchampion.eu/blog/what-do-you-know-about-alternative-dispute-resolution-case-study-czech-republic

Rita Sik-Simon, Consumer modells and regulation (Fogyasztókép és szabályozás) – MTA Law Working Paper mtatkjti 2016/2, 29.p, ISSN 2064-4515 –  http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2016_02_Sik-Simon.pdf

Rita Sik-Simon, Implementation of the ADR-Directive 2013/11/EU in Hungary and in the Czech Republic – alternative dispute resolution (Die Umsetzung der RL 2013/11/EU in Ungarn und der Tschechischen Republik – alternative Streitbeilegungsverfahren im Verbraucherschutz) – Andrássy University, Budapest 2016, Jarhbuch, Nomos, 179-207, ISBN
Rita Sik-Simon, Hibás információk a számlaidőszakról – fogyasztóvédelemi magánjog, közjogi szankciókkal, 2016 1 MTA,  http://hpops.tk.mta.hu/blog/2016/01/hibas-informaciok-a-szamlaidoszakrol

 

Rita Sik-Simon, Implementační chyby v zákoně o spotřebitelském úvěru – nejistá definice, problémy s předčasným splacením, nejistá definice vázaného zástupce http://www.epravo.cz/top/clanky/zakon-na-ochranu-spotrebitele-zneuzit-k-legalizaci-databaze-o-spotrebitelich-100417.html, 23.3.2016

 

Rita Sik-Simon, Česká národní banka dostatečně nechrání spotřebitele. Zahraniční dozorové orgány jsou mnohem aktivnější  http://nazory.ihned.cz/c1-65206200-ceska-narodni-banka-dostatecne-nechrani-spotrebitele-zahranicni-dozorove-organy-jsou-mnohem-aktivnejsi 15.3.2016

 

Solange Maslowski, Zneužití práva ve směrnici 2004/38/ES, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 91-107, ISBN 978-80-87975-43-5

 

Solange Maslowski, Member States’ Sovereignty and Freedom of Movement of Persons in Kovářová, E., Melecký, L, Staníčková, M., Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016, VŠB-Technical University of Ostrava, 2016, p. 594-604

 

Jiří Hrádek, in Petr Lavický a kol., Občanský soudní řád (§ 1 – 250l), Zákon o rozhodování kompetenčních sporů, § 7 – 12 (s. 33 – 58), § 84 – 89a (s. 346 – 376), § 103 – 106 (s. 428 – 450), ZRKS , 2016, s. 1063 – 1070.

Pavel Chaloupecký, Jiří Hrádek, Odpovědnost za dopravní nehody a odškodnění jejich následků ve Francii, Rekodifikace a Praxe, 1/2016, 14 – 21.

 

Jiří Hrádek, Zneužití předběžných opatření a oblast náhrady škody, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 227-239, ISBN 978-80-87975-43-5

 

Eva Ondřejová, Zneužití práva v oblasti ochrany osobnosti, in: Tichý, Maslowski, Troup (eds.), Zneužití práva, Praha 2016, 219-226, ISBN 978-80-87975-43-5

 

Tichý, Luboš, Preventive Liability – A New Paradigm in Tort Law? In: H. Koziol, U. Magnus, Essays in Honor of Jaap Spier, Wien 2016, Jan Sramek Verlag, 303–322, ISBN 978-3-7097-0101-0

Občanské právo hmotné 3

Jan Dvořák, Jiří Švestka et al.: Občanské právo hmotné 3. Věcná práva. Wolters Kluwer, Praha 2015, 228 pp., ISBN 978-80-7478-935-9

Troup, Tomáš, Rakovský, Adam, Poznámka k recentnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci souběhu obecné a insolvenční odporovatelnosti aneb když méně je … méně, Bulletin advokacie č. 9/2015

 Pipková, Petra Joanna,  Šimeček, Ivo, New Procedural Notices of the Czech Office for the Protection of Competition: Leniency, Settlement, and Alternative Problem Resolution, YARS VOL. 2015, 8(11), 185-203 (ISSN 1689-9024)

Maslowski, Solange, The Expulsion of EU Citizens From The Host Member States: Legal Grounds and Practises, Central and Eastern European Migration Review, online na http://www.ceemr.uw.edu.pl/articles/expulsion-european-union-citizens-host-member-state-legal-grounds-and-practice, Varšava, 2015

Tichý, Luboš, Die Anerkennung des Trusts als ein spezifisches Problem des IPR, in Hilbig-Lugani et al. (eds.), Festschrift für Dagmar Coester-Waltjen, Bielefeld, 2015, 865-882

Troup, Tomáš, L’expérience et le procès civil: Du mode alternatif de détermination des faits dans le procès civil, Saarbrücken: Presses Academiques Francophones, 2014, ISBN: 978-3-8381-4983-7;

Troup, Tomáš, Rakovský, Adam, Deformace obecného odpůrčího práva v prostředí insolvence aneb hůl do vody vnořená zdá se býti zlomená, Obchodněprávní revue č. 10/2014;

Heidenhain, Stephan, Veröffentlichungen über Minderheitenrechte in Estland, Lettland und Litauen (Osteuropa-Recht, August 2004) und in Estland (Osteuropa-Recht im April 2005 – mit Andrej Arjupin; Übersetzung ins Englische im Mai 2006);

Heidenhain, Stephan, Veröffentlichungen zur Tätigkeit der OSZE „beyond Europe“ („External Aspects of Human Rights Protection – The OSCE’s role in the Caucasus and Central Asia“, auf Englisch, 2003); und zu den juristischen Aspekten der Präsidentenwahlen in der Ukraine 2004 (zusammen mit Hartmut Rank) “The Legal Evolution behind the Orange Revolution”, erschienen in einem Sammelband 2007 im Ibidem-Verlag;

Heidenhain, Stephan, Constitutional changes of the EU primary law after Lisbon – Project of IRZ (Internationale Stiftung für Rechtliche Zusammenarbeit, Bonn) – in 2010; in English, published by IRZ in Serbian and Albanian

Heidenhain, Stephan, Ph. D.:  (on European and Polish Consumer Law – in German): “Das Verbraucherschutzrecht in Polen und in der Europäischen Union – Eine Untersuchung anhand der Problematik der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)“, published with Springer, Berlin, 2001.

Heidenhain, Stephan, PUBLICATIONS ON CZECH, POLISH AND EUROPEAN CONSUMER LAW (2010) – in: INTERNATIONAL CONSUMER PROTECTION LAW; JURIS PUBLISHERS (can be specified), „Das Verbraucherrecht in der Tschechischen Republik“, together with Markéta Pravdová (WiRO March 2005) and several publications on European and Czech Consumer law,
Commentary “European Law” Smit-Herzog-Campbell, Art. 153 ETC / Art. 169 TFEU, 2006/2009; Prager Zeitung vom 13. Dezember 2007 „Verbraucherrecht und Wechselstuben“ und vom 31. Juli 2008 („Neues Gesetz mit alten Schwächen – Tschechisches Verbraucherschutzgesetz: wegen Kompetenzwirrwarr droht uneinheitliche Anwendung“);

Heidenhain, Stephan, PUBLICATIONS ON THE ENERGY LAW IN THE EU AND THE CZECH REPUBLIC (IN GERMAN) – „Das Energierecht in der EU und der Tschechischen Republik“, together with Pavel Pravda, WiRO (Wirtschaft und Recht in Osteuropa), November 2004; „Novellierung des tschechischen Energierechts“ (WiRO, January 2006)

Heidenhain, Stephan, PUBLICATIONS ON CZECH INSOLVENCY LAW: Overview in ZIP 2008, p. 679-686, Das neue Insolvenzrecht in der Tschechischen Republik (in German: The new insolvency law in the Czech Republic); chapter Czech Insolvency Law in “THE INSOLVENCY LAW OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE), BERLIN 2007 (InsolEurope)

 

Břicháček, Tomáš, Unie blízká i vzdálená, IVK, Praha 2014

Břicháček, Tomáš, Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, C.H.Beck, Praha 2014 (spoluautoři Bříza P., Fišerová Z., Horák P., Ptáček L., Svoboda J.)

Břicháček, Tomáš, Doložka flexibility v pravomocích EU a její využívání po Lisabonské smlouvě, Právník č. 1/2014

Břicháček, Tomáš, K návrhu směrnice o zastoupení žen ve vedení obchodních společností, Obchodněprávní revue č. 5/2013

Břicháček, Tomáš, Návrh volitelné unijní úpravy kupní smlouvy – Common European Sales Law, Právní fórum č. 12/2012

Troup, Tomáš, Rakovský, Adam, Odporovatelnost zástavního práva v prostředí insolvence a mimo ni aneb „Pozor, zákruta!“, Obchodněprávní revue č. 2/2015

 

JOSKOVÁ, Lucie, TICHÝ, Luboš, Napadení usnesení valné hromady společníkem podle zákona o obchodních korporacích, Obchodněprávní revue 2013, č. 2;

JOSKOVÁ, Lucie, Ovládnou dozorčí rady opravdu ženy? Právní rádce 2013, č. 3, 58-59, ISSN 1210-4817

JOSKOVÁ, Lucie, Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy?, Rekodifikace & Praxe 4/2013, 7-10

JOSKOVÁ, Lucie, Budou mít akciové společnosti lepší dozorčí rady? (K účasti žen ve vedení společností), Obchodněprávní revue 7-8/2013

Josková, Lucie,  in L. Tichý a kol., Odpovědnost advokáta za škodu, C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-345-8;

 Josková, Lucie, Vedoucí organizační složky podniku a zmocnění třetí osoby v soudním řízení, Právní rádce 9/2012, 26, ISSN 1210-4817;

Josková, Lucie, Organizační složka podniku a hmotněprávní zmocnění třetího, Právní rádce 10/2012, 30 – 31, ISSN 1210-4817;

Josková, Lucie, Čouková, Pěva, Podškubka, Tomáš, Šafránek, Jan. Fúze – právo, účetnictví a daně, LINDE 2012, ISBN: 978-80-7201-885-7

Josková, Lucie, Pravda, Pavel, Heidenhain, Stefan. Je možné nabýt nemovitost od nevlastníka? Právní rádce, roč. 2012, č. 4, 38 – 39, ISSN 1210-4817

Josková, Lucie, Pravda, Pavel. Souběh funkce podle obchodního zákoníku? Větší riziko než dřív, Daně a právo v praxi, roč. 2012, č. 5, 44 – 47, ISSN 1211-7293

Josková, Lucie, BŘICHÁČEK, Tomáš. Volný pohyb služeb a svoboda usazování v českém právu, Právní rozhledy, roč. 2012, č. 10, 352 – 360, ISSN 1210-6410

Josková, Lucie, Pravda, Pavel, Převod majetku mezi spřízněnými osobami bez posudku znalce již nemusí být nutně neplatný, Daně a právo v praxi, roč. 2012, č. 6, ISSN 1211-7293

Josková, Lucie. Je možný souběh funkce v SRN?. Právní rozhledy, roč. 19, 2011, č. 9. s. 321-322. ISSN 1210-6410.

Černá, Stanislava; Josková, Lucie. K postavení likvidátora. Právní rádce, roč. 19, 2011, č. 5. s. 21-31. ISSN 1210-4817.

Josková, Lucie. Povinnost loajality v akciové společnosti. Obchodněprávní revue, roč. 3, 2011, č. 9. s. 259-266. ISSN 1803-6554.

Josková, Lucie. Zákon o přeměnách po novele. Daně a právo v praxi, roč. 16, 2011, č. 12. ISSN 1211-7293.

Josková, Lucie; Dumbrovský, Tomáš. Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK – nové výzkumné pracoviště pro právní praxi. Bulletin advokacie, roč. 2010, 2010, č. 5. s. 73-73. ISSN 1210-6348.

Josková, Lucie. Recenze Robert Pelikán: Komentář k zákonu o přeměnách obchodních společností a družstev, I. díl Leges, s. r. o., Praha 2010, 288 stran, 380 Kč.. Bulletin advokacie, roč. 2010, 2010, č. 4. s. 46-46. ISSN 1210-6348.

Josková, Lucie. Advokátní pomoc jako důvod pro vyloučení odpovědnosti člena představenstva. Právní rozhledy, roč. 18, 2010, č. 21. s. 778-780. ISSN 1210-6410.

Josková, Lucie. K posledním novelám obchodního zákoníku. Daně a právo v praxi, roč. 15, 2010, č. 6. s. 50-52. ISSN 1211-7293.

Josková, Lucie; Dumbrovský, Tomáš. Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK – nové výzkumné pracoviště pro právní praxi. Bulletin advokacie, roč. 2010, 2010, č. 5. s. 73-73. ISSN 1210-6348.

 

 

Zvánovec, Vít, in Švestka, Dvořák, Fiala, Občanský zákoník, Komentář, sv. III, Praha 2014. Komentář k § 1450-1452, s. 1209-1216, 1263-1271.

Zvánovec, Vít, Založení svěřenského fondu se zvláštním důrazem na oddělení majetku. In: Luboš Tichý, Kateřina Ronovská, Miloš Kocí (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, PF UK, 2014, s. 127-139.

HRÁDEK, Jiří, in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI, Závazky z deliktů (§ 2894 – 2919, 2939 – 2943), Wolters Kluwer, Praha 2014

Hrádek, Jiří, Czech Republic. in Karner, E., Steininger, B. C. European Tort Law 2012. 1. vyd. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2014, s. 139 – 167. ISSN 2190-7773

Hrádek, Jiří, The Liability of an Expert in Czech Law, (2013) 21 European Review of Private Law, No. 4, 2013, 1051–1063, ISSN 0928-9801

TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří, in Gilead, Green, Koch (eds.), Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, de Gruyter, 2013, 99 – 117

Hrádek, Jiří, in L. Tichý a kol., Odpovědnost advokáta za škodu, C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-345-8

 Hrádek, Jiří, Volba místní příslušnosti soudu v případě náhrady škody, Jurisprudence 4/2012, 23-27, ISSN 1802-3843

Hrádek, Jiří. Předsmluvní odpovědnost. Bulletin advokacie, roč. 2011, 2011, č. 3. s. 44-53. ISSN 1210-6348.

Hrádek, Jiří. Vztah mezi právní ochranou dle primárního práva a národní úpravou odpovědnosti státu za porušení komunitárního práva. Jurisprudence, roč. 20, 2011, č. 5. s. 29-35. ISSN 1802-3843.

Hrádek, Jiří. Czech Republic. In Koziol, Helmut – Steininger, Barbara European Tort Law 2010. 1. vyd. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.KG, 2011, s. 81-110. ISBN 978-3-11-023941-6.

Hrádek, Jiří. Czech Republic. In Oliphant, Ken – Steininger, Barbara European Tort Law Basic Texts – Czech Republic. 1. vyd. Wien: Jan Sramek Verlag KG, 2011, s. 33-40. ISBN 978-3-902638-50-2.

Hrádek, Jiří; Fiala, Otakar; Hülle, Tomáš. Czech Republic. In Horak, Michael Trademark law in Central Eastern Europe. 1. vyd. Wien: LexisNexis Verlag ARD Orac GmbH & Co. KG, 2011, s. 153-187. ISBN 978-3-7007-4916-5.

Hrádek, Jiří. Koexistence náhrady škody s poskytnutím přiměřeného zadostiučinění za zásah do osobnostních práv fyzické osoby. Jurisprudence, roč. 19, 2010, č. 6. s. 20-25. ISSN 1802-3843.

Hrádek, Jiří. Damage Caused by Genetically Modified Organisms in Czech law. In Damage Caused by Genetically Modified Organisms: Comparative Survey of Redress Options for Harm to Persons, Property or the Environment. 1. vyd. Berlin : Walter de Gruyter GmbH and Co. KG, 2010, s. 1-954. ISBN 978-3-89949-811-0. ISSN 1616-8623.

Hrádek, Jiří. Tort Law 2009 in the Czech Republic. In Koziol, Helmut European Tort Law 2009. 1. vyd. Berlin: Walter de Gruyter GmbH and Co. KG, 2010, s. 92-125. ISBN 978-3-11-024606-3.

Hrádek, Jiří. Předsmluvní odpovědnost: Culpa in contrahendo. 1. vyd. Praha: Auditorium s.r.o., 2009, 214 s. ISBN 978-80-903786-9-8.

Hrádek, Jiří. Předsmluvní odpovědnost: culpa in contrahendo. Jurisprudence, roč. 2009, 2009, č. 4. s. 4-16. ISSN 1802-3843.

Tichý, Luboš. Nepřiměřená ustanovení ve spotřebitelských smlouvách. In Vývoj evropského spotřebitelského práva : (k návrhu směrnice o právech spotřebitele). 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze v nakladatelství Eva Rozkotová, 2009, s. 52-66. ISBN 978-80-904209-4-6.

 

 

 

Dvořák, Bohumil, Úloha soudce a dalších osob v civilním řízení soudním. In Lavický, P. (ed.) Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Sborník statí. AUB – Iuridica. No 502. Brno 2014 (vyšlo 2015), s. 15 – 23

Lavický, Petr, Dvořák, Bohumil, Pro futuro. Právní rozhledy, 23 ročník (2015), č. 5, s.153-159

Dvořák, Bohumil, Lavický, P., Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Právní rozhledy, roč. 22., č. 12, str. 455-456, otištěno též in Rekodifikace a praxe, roč. II, str. 2-4.

 Dvořák, Bohumil, § 1879-1887 (Postoupení pohledávky) in Hulmák, M a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. C.H.Beck : Praha 2014, str. 719-756.

 Dvořák, Bohumil, § 1888-1891 (Převzetí dluhu) in Hulmák, M a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. C.H.Beck : Praha 2014, str. 756-777.

Dvořák, Bohumil, § 1892 (Přistoupení k dluhu) in Hulmák, M a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. C.H.Beck : Praha 2014, str. 778-782.

Dvořák, Bohumil, § 1893-1894 (Převzetí majetku) in Hulmák, M a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. C.H.Beck : Praha 2014, str. 783-788.

Dvořák, Bohumil, § 1895-1900 (Postoupení smlouvy) in Hulmák, M a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. C.H.Beck : Praha 2014, str. 788-807.

Dvořák, Bohumil, § 1901 (Změny v obsahu závazků) in Hulmák, M a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. C.H.Beck : Praha 2014, str. 807-809.

Dvořák, Bohumil, § 1902 (Novace) in Hulmák, M a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. C.H.Beck : Praha 2014, str. 809-814.

Dvořák, Bohumil, § 1903-1907 (Narovnání) in Hulmák, M a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. C.H.Beck : Praha 2014, str. 814-829.

Dvořák, Bohumil, A cseh polgári eljárásjog fejlȍdése 1989 óta. In Harsági, V. (ed.): Közép-európai polgári perjogi reformok és kodifikáciok az elmúlt negyedszázadban – Tradíció és megújulás. HVG-ORAC : Budapest, 2014, s. 95 – 100.

Dvořák, Bohumil, Viktor Knapp a civilní soudní rozhodnutí. In Gerloch, A. (ed.): Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. : Plzeň, 2014, s. 372 – 381.

Dvořák, Bohumil, Úloha soudce a dalších osob v civilním řízení soudním. In Lavický, P. (ed.): Současnost a perspektivy českého civilního procesu. Masarykova universita : Brno, v tisku,  s. 15 – 24.

DVOŘÁK, Bohumil, Životní jubileum prof. JUDr. Aleny Winterové, CSc. Právní rozhledy, č. 7, roč. 2013, 265

DVOŘÁK, Bohumil, Předmluva. In František Zoulík: Cesty práva. Výbor statí. Wolters Kluwer a CEVRO Institut, Praha 2013, IX-XII

Winterová, Alena, Dvořák, Bohumil,  Ke 100. výročí narození JUDr. Josefa Rubeše. Právní rozhledy 2013, č. 23-24, s. 858-859, ISSN 1210-6410

Dvořák, Bohumil, § 12 (soudní ochrana) in Melzer, F., Tégl, P.: Občanský zákoník. Velký komentář. I. díl. Praha : Leges 2013, s. 202-225

Dvořák, Bohumil, § 26-28 (důkaz smrti), in Melzer, F., Tégl, P.: Občanský zákoník. Velký komentář. I. díl. Praha : Leges 2013, s. 325-332

Dvořák, Bohumil, § 55-65 (omezení svéprávnosti), in Melzer, F., Tégl, P.: Občanský zákoník. Velký komentář. I. díl. Praha : Leges 2013, s. 432-458

Dvořák, Bohumil, § 66-70 (nezvěstnost) in Melzer, F., Tégl, P.: Občanský zákoník. Velký komentář. I. díl. Praha : Leges 2013, s. 458-468

Dvořák, Bohumil, § 71-76 (domněnka smrti) in Melzer, F., Tégl, P.: Občanský zákoník. Velký komentář. I. díl. Praha : Leges 2013, s. 468-481

DVOŘÁK, Bohumil, in L. Tichý a kol., Odpovědnost advokáta za škodu, C.H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7179-345-8;

 DVOŘÁK, Bohumil, O žalobách na určení neplatnosti výpovědi, Právní rozhledy č. 18, roč. 2012, 632 – 636, ISSN 1210-6410;

DVOŘÁK, Bohumil, Emil Ott a jeho význam pro novodobou českou procesualistiku. In: Emil Ott Soustaný úvod ve studium nového řízení soudního. Praha: 2012 Wolters Kluwer, s. V – XXV;

DVOŘÁK, Bohumil, Entwicklung des tschechischen Zivilprozessrechts seit dem Jahre 1989. In: Sutter-Sohm, Harsági, V. Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa. Zuerich: 2012, Schulthess, s. 104 -114;

Dvořák, Bohumil. Rozpor právního jednání se zákonem. Bulletin advokacie, roč. 41, 2011, č. 3. s. 28-35. ISSN 1210-6348.

Zoulík, František; Dvořák, Bohumil. Tschechische Republik. In Rechberger, Walter H. Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mittel- und Südosteuropa seit 1918. 1. vyd. Wien: Jan Sramek Verlag, 2011, s. 107-116. ISBN 978-3-902638-11-3.

Dvořák, Bohumil. Klára Hamuľáková – Zásada koncentrace řízení a její uplatnění v civilním soudním řízení, Leges, Praha 2010. Právní fórum, roč. 8, 2011, č. 10. s. 492-494. ISSN 1214-7966.

Dvořák, Bohumil. Náhrada nákladů řízení neúspěšnému žalovanému. Právní forum, roč. 7, 2010, č. 5. s. 197-203. ISSN 1214-7966.

 

 

 

 

TICHÝ, Luboš, Der Verbraucherkaufvertrag und seine Entwicklung im europäischen und tschechischen Recht, in Martin Schmidt-Kessel, Stefan Leible, Luboš Tichý (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015, 1-20, ISBN 978-3-16-153726-4

Schmidt-Kessel, Martin, Leible,  Stefan, TICHÝ, Luboš (eds.), Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs, Mohr Siebeck Tübingen 2015, ISBN 978-3-16-153726-4, s. 200

TICHÝ, Luboš, KOCÍ, Miloš, Effet Utile v právu EU (kritická skica),  in Právník 2/2015, 164-181

Tichý, Luboš, Komentář k § 545–564 (s. 1295–1397) a § 570-608 (s. 1408-1524) Nového občanského zákoníku, s. 1295-1524, in Švestka, J., Dvořák, B., Fiala, V.(eds.), Občanský zákoník, Komentář, Svazek I (§ 1 až 654), Wolters Kluwer, 2014, s. 1667.

Tichý, Luboš, Obecná část občanského práva. Praha: C. H. Beck, 2014, 385 s.

Tichý, Luboš, Wahrscheinlichkeit und das Beweismass im Schadenersatzrecht, Festschrift für U. Magnus, Sellier 2014, 709-720.

Tichý, Luboš,  Die Überwindung des Teritorialitätsprinzips im EU-Kartellrecht, RabelsZ, 2014, Vol. 78, s. 193-227.

Tichý, Luboš (ed.), Ochrana spotřebitele, PF UK, 2014, 223 s.

Tichý, Luboš, Ochrana spotřebitele ve světle nového občanského zákoníku. In: Luboš Tichý (ed.), Ochrana spotřebitele, PF UK, 2014, s. 109 – 127.

Tichý, Luboš, Das neue ZGB für die Tschechische Republik. Eine kritische Skizze. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3/2014, 467 – 503.

Tichý, Luboš, Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady, Bulletin advokacie, 7-8/2014, 23-32.

Tichý, Luboš, in Švestka, Dvořák, Fiala, Občanský zákoník, Komentář, sv. III, Praha 2014. Komentář k § 1400-1410, § 1417, § 1435, § 1463-1467, § 1471-1474

TICHÝ, Luboš, RONOVSKÁ, Kateřina, KOCÍ, Miloš (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě, PF UK, 2014, s. 235.

TICHÝ, Luboš, PIPKOVÁ, Petra, BALARIN, Jan: Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, C. H. Beck Praha 2014, 503 s.

TICHÝ, Luboš: Das widerrechtliche Urteil als Hindernis res judicata, in J. Adolphsen et al., Festchrift für Peter Gottwald zu 70. Geburstag, C. H. Beck, München 2014.

TICHÝ, Luboš: in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Koupě (§ 2079 – 2183), Wolters Kluwer, Praha 2014, 719-885.

TICHÝ, Luboš: in Švestka, J., Dvořák, J. Fiala, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Svazek V, Směna (§ 2184 – 2188), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1034-1044.

TICHÝ, Luboš: Nový občanský zákoník. Svazek VI, Lhůty a doby (§ 3036 – 3037), Wolters Kluwer, Praha 2014, 1359-1365.

 TICHÝ, Luboš: Sociální dialog: Privatizace evropského pracovního zákonodárství?, Právník č. 12/2014, 1101-1116.

TICHÝ, Luboš, BALARIN, Jan, Kolektivní ochrana procesních práv v ČR: sen či skutečnost? Bulletin advokacie, 3/2013, 17-25, ISSN 1210-6348

 TICHÝ, Luboš, DUMBROVSKÝ, Tomáš, Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpretace k nové evropské doktríně, Právní rozhledy 6/2013, 191-198, ISSN 1210-6410

TICHÝ, Luboš, Der Rechtsbesitz, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der Verdinglichung der Forderungsrechte, Festchrift für Gert Iro zum 65. Geburtstag, in St. Perner, Olaf Riss (eds.), 2013, 229-243

TICHÝ, Luboš, K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze odpovědnosti advokáta za škodu, Bulletin advokacie 1-2/2013, 17-23, ISSN 1210-6348

TICHÝ, Luboš, K otázce příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnosti za škodu: Na okraj rozhodnutí Sienkiewicz v. Greif a Knowsley v. Willmore, Jurisprudence 5/2013, 15-21

 TICHÝ, Luboš, Proportional Liability and Natural Causation, Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2013, 396-414

TICHÝ, Luboš, Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o změně paradigmatu v NOZ), in: XXI. Karlovarské právnické dny 2013, 196-207

TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří, in Gilead, Green, Koch (eds.), Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, de Gruyter,  2013, 99 – 117

TICHÝ, Luboš, Nová role mezinárodního práva soukromého a procesního v evropské integraci (kritická skica), AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 101-118

TICHÝ, Luboš, Účel a efektivita regulace (usměrňování) hospodářské soutěže, AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 119-136

TICHÝ, Luboš, Czech and European Law of Obligations at a Turning Point. In: The Law of Obligations in Europe: A New Wave of Codifications. Eds. Reiner Schulze/Fryderyk Zoll, Sellier European Law, 2013, 27-51

TICHÝ, Luboš, K rozlišování mezi tzv. subjektivní a objektivní odpovědností – rozsudek NS o povaze odpovědnosti advokáta za škodu, Bulletin advokacie, 1-2/2013, 17-23, ISSN 1210-6348

TICHÝ, Luboš, Die Privatisierung der europäischen sozialen Gesetzsgebung? Zentrum für europäisches Wirtschaftsrecht, Universität Bonn, Nr. 200/1, 2013, 65-93

Tichý, Luboš, Překonávání principu teritoriality v evropském soutěžním právu, AUC Iuridica, 2/2012: 2013, 77-100, ISSN 0323-0619

TICHÝ, Luboš, Effet utile as an arbitrary instrument in the practice of the CJEU? Differencies in its application between Public and Privat Law, in Tichý, Potacs, Dumbrovský (eds.), Effet utile in Law; PF UK, Praha 2014,  ISBN 978-80-87146-90-3

TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří, in Gilead, Green, Koch (eds.), Proportional Liability: Analytical and Comparative Perspectives, de Gruyter,  2013, 99 – 117

TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří (eds.), Prevention in Law, Praha 2013, 161 s., ISBN 978-80-87146-90-3

Tichý, Luboš, On prevention in Law: Special Focus on Tort Law, in L. Tichý, J. Hrádek (eds.), Prevention in Law,  9-29, 2013, ISBN 978-80-87146-90-3

Tichý, Luboš, Odpovědnost státu za legislativní nečinnost, in  A. Gerloch, P. Šturma (eds.), Odpovědnost v demokratickém právním státě, konference 7.6.2012, 2013, s. 76-97,  ISBN 978-80-87146-81-1

Tichý, Luboš, Sik-Simon, Rita, A Cseh Köztársaság új Polgári Törvénykönyve  – kritikus vázlat Magyar Jog, HVG Orac Kiadó, Budapest, 12/2013, s. 748-753, ISSN 0025-0147

Tichý, Luboš, Pravděpodobnost v hmotném právu a míra důkazů (skica o možné změně paradigmatu v NOZ), Bulletin advokacie, 12/2013, 28-32, ISSN 1210-6348

Tichý, Luboš, Obecná část občanského práva, C. H. Beck, Praha, 2013, 385 stran

Tichý, Luboš, Kocí, Miloš (eds.), Spotřebitelská kupní smlouva, 2013, 144 s., ISBN 978-80-87488-12-6

TICHÝ, Luboš, Der Rechtsbesitz, seine Entwicklung und seine Bedeutung im Kontext der Verdinglichung der Forderungsrechte Festchrift für Gert Iro zum 65. Geburtstag. St. Perner, Olaf Riss (eds.), Jan Sramek Verlag 2013, 229-243, ISBN 978-3-902638-76-2

Tichý, Luboš, Spotřebitelská kupní smlouva a její vývoj v evropském a českém právu, in L. Tichý, M. Kocí, Spotřebitelská kupní smlouva, 2013, 103-129, ISBN 978-80-87488-12-6

Tichý, Luboš., Wahrscheinlichkeit in das Beweismass im Schadenersatzrecht, Festchrift für U. Magnus, Sellier 2013, 709-720

Tichý, Luboš a kol., Odpovědnost advokáta za škodu, C.H. Beck, ISBN 978-80-7179-345-8;

Tichý, Luboš, Hrádek, Jiří (eds.), Odpovědnost státu za legislativní újmu, Staatshaftung für legislatives Unrecht, Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, v nakladatelství Eva Rozkotová, ISBN 978-80-87488-08-9192 stran

Tichý Luboš (ed.), Bibliografie evropského práva, publikováno in Beck-online, 2012

 Tichý Luboš, Odpovědnost státu za legislativní újmu. Pojem, význam a návrh řešení (State liability for legislative loss. Notion, relevance and resolution.), in L. Tichý / J. Hrádek, Odpovědnost státu za legislativní újmu, Staatshaftung für legislatives Unrecht, Praha 2012, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, v nakladatelství Eva Rozkotová, 13-34, ISBN 978-80-87488-08-9

Tichý Luboš, Protection against abuse of law proces in the Brussels I. Review. Proposal (Ochrana proti zneužití procesních práv v nařízení Brusel I. Analýza, Návrh řešení.). The British Institute of International and Comparative Law 2012, ISBN 978-1-905221-48-6, 179-192

Tichý, Luboš, Goals of union competition law on regulated markets: Pharmacentical industry and parallel trade (Cíle soutěžního práva Evropské unie na regulovaných trzích: farmaceutický průmysl a paralelní obchod), in D. Zimmer (ed.), The Goals of Competition Law, Edwar Elgar Publishing, Inc. Northhampton, 2012, 349-370, ISBN 978-0-85793-6608

 Tichý, Luboš, Goals of union competition law on regulated markets: pharmaceutical industry and parallel trade – comment on Negrinotti. In D. Zimmer (ed.), The Codes of Competition Law, Edward Elgar, 2012, 338 – 348, ISBN 978-0-85793-6608

 Tichý, Luboš; Hrádek, Jiří. Czech Republic. In Winiger, Benedict – Zimmermann, Reinhard – Koch, Berhard – Koziol, Helmut, Digest of European Tort Law, Essential Cases on Damage, Volume 2. 1. vyd. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2011, s. 55-1129. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš; Hrádek, Jiří. Deliktní právo v návrhu občanského zákoníku. Právní fórum, roč. 9, 2011, č. 1. s. 6-22. ISSN 1214-7966.

Tichý, Luboš. Promlčení. Bulletin advokacie, roč. 2011, 2011, č. 1-2. s. 43-46. ISSN 1210-6348.

Tichý, Luboš. Zajištění převodem práva. Bulletin advokacie, roč. 2011, 2011, č. 1-2. s. 67-71. ISSN 1210-6348.

Tichý, Luboš. Bezdůvodné obohacení, základní pojmy a návrh občanského zákoníku. Bulletin advokacie, roč. 41, 2011, č. 5. s. 15-26. ISSN 1210-6348.

Tichý, Luboš. Základní otázky smluvního zastoupení a návrh občanského zákoníku. Bulletin advokacie, roč. 41, 2011, č. 5. s. 37-45. ISSN 1210-6348.

Tichý, Luboš. Nekrolog Vzpomínka na profesora Franze Bydlinského. Právní rozhledy, roč. 19, 2011, č. 13. s. 494-494. ISSN 1210-6410.

Tichý, Luboš. Odpovědnost členského státu za delikt v „systému“ evropského práva. Jurisprudence, roč. 20, 2011, č. 5. s. 4-9. ISSN 1802-3843.

Tichý, Luboš. Recenze Robert Magnus: Das Anwaltsprivileg und sein zivilprozessualler Schutz. Tübingen, 2010, Bulletin advokacie, roč. 2011, 2011, č. 9. s. 51-52. ISSN 1210-6348.

Tichý, Luboš; Arnold, Rainer; Zemánek, Jiří; Král, Richard; Dumbrovský, Tomáš. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, 953 s. ISBN 978-80-7400-333-2.

Tichý, Luboš. Ochrana proti zneužití procesu v nařízení Brusel I a českém právu?. Jurisprudence, roč. 20, 2011, č. 7-8. s. 39-46. ISSN 1802-3843.

Tichý, Luboš. Impact of fundamental rights on private law. In Constitualisation of Private Law: Recent Development. 1. vyd. Regensburg : University of Regensburg, 2011, s. 107-114. ISBN 978-87-574-2482-9.

Tichý, Luboš. Unexpected circumstances – Czech Report. In Unexpected circumstances – Czech Report. 1. vyd. Cambridge : Cambridge University Press, 2011, s. 88-98. ISBN 978-1-107-00340-8.

Tichý, Luboš. Recenze Helmut Koziol & Vanessa Wilcox (eds.) Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives, Springer, Wien, New York 2009. European Review of Private Law, roč. 19, 2011, č. 3-4. s. 451-456. ISSN 0928-9801.

Tichý, Luboš. Bedeutung des ABGB für das gegenwärtige tschechische Privatrechts – Das ABGB als Modell für das neue tschechische ZGB?. In Festschrift 200 Jahre ABGB. 1. vyd. Wien : Manz, 2011, s. 279-292. ISBN 978-3-214-18110-9.

Tichý, Luboš. New Role for Private International and Procedural Law in European Integration? Critical Comment. In Braunsword, Roger – Micklitz, Hans-Wolfgang – Niglia, Leone – Weatherill, Stephen The Foundations of European Private Law. 1. vyd. Oxford: Hart, 2011, s. 393-415. ISBN 978-1-84946-065-1.

Tichý, Luboš. Recognition of Decisions within the European Competetion Network and its Significance in Civil Claimes in Cartel Law. In Private Enforcement of Competition Law. 1. vyd. Baden-Baden : Nomos, 2011, s. 180-200. ISBN 978-3-8329-5651-6.

BASEDOW, Jürgen; TERHECHTE, Jörg Philipp; TICHÝ, Luboš (eds.), Private Enforcement of Competition Law. 1. vyd. Baden-Baden : Nomos, 2011, ISBN 978-3-8329-5651-6.

Tichý, Luboš. Gewährleistung und Schadenersatz (Vergleich der tschechischen und österreichischen Auffassung vor dem Hintergrund der transnationalen Projekte CISG, PECL und DCFR). In Öffnung und Wandel – Die internationale Dimention des Rechts II, Festschrift für W. Posch zum 65. Geburtstag. 1. vyd. Wien : LexisNexis ARD ORAC, 2011, s. 761-775. ISBN 978-3-7007-5008-6.

Tichý, Luboš. General Overview. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 55-57. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Objective Value. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 105-111. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Non-Pecuniary Damage in General. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 593-600. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Non-Pecuniary Consequential Damage. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 648-648. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Loss of Enjoyment. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 781-782. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Environmental Damage. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 991-993. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Collective Damage. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 1029-1031. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Wrongful Conception. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 897-898. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Loss of Illicit Profits. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 648-648. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Positive Damage and Loss of profit. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 333-335. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Primary and Consequential Damage. In Wininger, Bénédict – Koziol, Helmut – Koch, Bernhard A. – Zimmermann, Reinhard Digest of European Tort Law. Volume 2 : Essential Cases on Damage. 1. vyd. München: De Gruyter, 2011, s. 333-335. ISBN 978-3-11-024848-7.

Tichý, Luboš. Recenze Helmut Koziol, Vanessa Wilcox (eds.): Punitive Damages: Common Law and Civil Law Perspectives. Springer, Wien-New York, 2009. Bulletin advokacie, roč. 2010, 2010, č. 7-8. s. 67-68. ISSN 1210-6348.

Tichý, Luboš. Recenze Burghard Hess: Europäisches Zivilprozessrecht, C.F.Müller Verlag, Heidelberg  2010. Jurisprudence, roč. 19, 2010, č. 4. s. 74-75. ISSN 1802-3843.

Tichý, Luboš. Recenze Ernst A Kramer, Juristische Methodenlehre, Basilej  2010, 3. vydání. Jurisprudence, roč. 19, 2010, č. 4. s. 76-77. ISSN 1802-3843.

Tichý, Luboš. K subjektivnímu počátku promlčecí doby. Právní rozhledy, roč. 18, 2010, č. 19. s. 703-706. ISSN 1210-6410.

Tichý, Luboš. Působení základních práv na soukromoprávní poměry a jeho meze (skica k doktríně prozařování). Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 18, 2010, č. 1. s. 10-17. ISSN 1210-9126.

Tichý, Luboš. Recenze Heidenhain, M. European State Aid Law. Mnichov: C.H.Beck, Hart Publishing, Nomos, 2010, 816 s. Právní rozhledy, roč. 18, 2010, č. 20. s. 746-748. ISSN 1210-6410.

Tichý, Luboš. Mezera v právní normě soukromého práva (skica jednoho zapomenutého problému). In Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, s. 353-365. ISBN 978-80-7380-265-3.

Tichý, Luboš. State Sovereignty and Integration under Development: How to assess these Notions. In Dumbrovský, Tomáš; Tichý, Luboš (ed.) Sovereignty and Integration : Paradoxes and Development within Europe Today. 1. vyd. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, s. 32-52. ISBN 978-80-904209-6-0.

Tichý, Luboš. Působení právních aktů v rámci Evropské soutěžní sítě a jeho význam pro soukromoprávní vymáhání kartelového práva: překonávání zásady teritoriality v EU. In Tichý, Luboš, Soukromé vymáhání kartelového práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze v nakl. Eva Rozkotová, 2010, s. 171-188. ISBN 978-80-904209-5-3.

Tichý, Luboš (ed.). Soukromé vymáhání kartelového práva. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze v nakl. Eva Rozkotová, 2010,  ISBN 978-80-904209-5-3.

Tichý, Luboš. Chapter Eight. Litigation, Redress and Enforcement. In Micklitz, Hans-W – Stuyck, Jules – Terryn, Evelyne Cases, materials and text on consumer law. 1. vyd. Oxford: Hart Publishing, 2010, s. 500-580. ISBN 978-1-84113-749-0.

Tichý, Luboš. Unfair terms in consumer contracts. In Schulte-Nölke, Hans – Tichý, Luboš Perspectives for european consumer law – towards a Directive on Consumer Rights and beyond. 1. vyd. Münich: Sellier, 2010, s. 59-76. ISBN 978-3-86653-131-4.

Schulte-Nölke, Hans; Tichý, Luboš (eds.). Perspectives for european consumer law – towards a Directive on Consumer Rights and beyond. 1. vyd. Münich: Sellier, 2010, ISBN 978-3-86653-131-4.

Tichý, Luboš. Prävention im Haftungsrecht: Ansatz zu einer Revision. In Apathy, Peter – Bollenberger, Raimund – Bydlinski, Peter – Iro, Gert – Karner, Ernst – Karollus, Martin Festschrift für Helmut Koziol. 1. vyd. Wien: Jan Sramek Verlag KG, 2010, s. 905-924. ISBN 978-3-902638-34-2.

Tichý, Luboš. National Report on Transfer of Movables in the Czech Republic. In Faber, Wolfgang – Lurger, Brigitta National Reports on the Transfer of Movables in Europe. Volume 6: The Netherlands, Switzerland, Czech Republic, Slovakia, Malta, Latvia. 1. vyd. Stuttgart: Sellier, 2010, s. 255-350. ISBN 978-3-86653-137-6.

Tichý, Luboš. Dokazování příčinné souvislosti a proporcionální odpovědnost za škodu. In Tichý, Luboš; Hrádek, Jiří (ed.) Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze v nakl. Eva Rozkotová, 2010, s. 57-68. ISBN 978-80-87488-01-0.

Tichý, Luboš; Hrádek, Jiří (ed.). Prokazování příčinné souvislosti multikauzálních škod. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze v nakl. Eva Rozkotová, 2010ISBN 978-80-87488-01-0.

Tichý, Luboš; Dumbrovský, Tomáš (ed.). Sovereignty and Integration : Paradoxes and Development within Europe Today. 1. vyd. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010, ISBN 978-80-904209-6-0.

TICHÝ, Luboš; VEČL, Tomáš (eds.), Vývoj evropského spotřebitelského práva : (k návrhu směrnice o právech spotřebitele). 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze v nakladatelství Eva Rozkotová, 2009, ISBN 978-80-904209-4-6.

Tichý, Luboš; Hrádek, Jiří; Vlastník, Jiří. Princip země původu v komunitárním právu (v kontextu legislativního vývoje směrnice o službách). Acta Universitatis Carolinae Iuridica, roč. Neuveden, 2009, č. 1. s. 5-83. ISSN 0323-0619.

Tichý, Luboš; Balarin, Jan. Představuje protiprávní rozsudek vždy překážku věci rozsouzené?. Právní rozhledy, roč. 17, 2009, č. 18. s. 639-648. ISSN 1210-6410.

Tichý, Luboš.  Změna okolností a její následky pro smluvní vztahy. In Tomášek, Michal – Pauknerová, Monika Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV. Proměny soukromého práva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 270-316. ISBN 978-80-246-1687-2.

Tichý, Luboš; Balarin, Jan. Efficiency of the Protection of Collective Interest: Judical and Administrative Enforcement in the Czech Republic. In Cafadgi, F. – Micklitz, H.-W. New Frontiers of Consumer Protection, the Interplay between Private and Public Enforcement. 1. vyd. Oxford: Intersentiva, 2009, s. 207-233. ISBN 978-90-5095-778-6.

Tichý, Luboš. Bezdůvodné obohacení, základní pojmy a návrh občanského zákoníků. In Švestka, Jiří; Dvořák, Jan; Tichý, Luboš (ed.) Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva konaných 21. listopadu a 5. prosince 2008 na Právnické fakultě University Karlovy. 1. vyd. Beroun: Eva Rozkotová- IFEC, 2009, s. 75-110. ISBN 978-80-904209-2-2.

Tichý, Luboš. Privatautonomie im Erbrecht und der Pflichtteil der Erben im tschechischen Recht. In Welser, Rudolf Erbrechtsentwicklung in Zentral – und Osteuropa. 1. vyd. Wien: Manz, 2009, s. 39-47. ISBN 978-3-214-00748-5.

Tichý, Luboš. Efficiency of Competition Law in Economies of Transition. In Drexl, J. – Idot, L. – Moneger, J. Economic Theory And Competition Law. Edward Elgar, 2009, s. 70-80.

Tichý, Luboš; Dvořák, Bohumil. Der Einfluss der Europäischen Zivilverfahrensrechts auf das tschechische Zivilprozessrecht. In Kengyel, Miklós – Harsági, Viktória Der Einfluss des Europäischen Zivilverfahrensrechts auf die nationalen Rechtsordnungen. 1. vyd. Baden-Baden: Nomos, 2009, s. 73-82. ISBN 978-3-8329-4599-2.

Tichý, Luboš. Die Erfahrung der Tschechischen Republik bei der Rechtsangleichung (Erwartungen und Realität). In Arnold, R. Die Besondere Beziehung der EU zur Ukraine: Die europäische Nachbarschaftspolitik (enp) als rechtliches und politisches Instrument. 1. vyd. Regensburg: 2009, s. 125-131. ISBN 978-3-88246-311-8.

Tichý, Luboš. Czech national report. In Arnold, Rainer The Emergence of European Constitutional Law – L´émergence du droit constitutionnel européen. 1. vyd. Athens: ANT. N. Sakkoulas, Bruylant, 2009, s. 363-374. ISBN 978-960-15-2281-4.

 

 

 

 

 

SIK-SIMON, Rita, Implementation of the Directive on consumer protection in Hungary (Umsetzung der Verbraucherrechtsrichtlinie in Ungarn) – Martin Schmidt-Kessel/Stefan Leible/Luboš Tichý (ed.)  Perspektiven des Verbrauchergüterkaufs, Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung, Band 29, Mohr Siebeck Verlag, 2015, ISBN 978-3-16-153726-4 p. 185-199

 

SIK-SIMON, Rita, UBER in Hungary euvr, Journal of European Consumer and Market law, 2015 Vol 1-2/2015 p. 66-67 ISSN 2191-3412

 

SIK-SIMON, Rita, Effektiver Verbraucherschutz durch verwaltungsrechtliche Sankitonen in der Tscheschischen Republik und Ungarn? / Zoltán Csehi– Andrea Gyulai-Schmidt Magyar Kereskedelmi Jogi Èvkönyv III. kötet 2013/2014, Budapest 2015, p. 162-181. ISSN 2060-5153

 

SIK-SIMON, Rita, Missbräuchliche Klausel in Fremdwährungskreditverträgen – Klauselersatz durch dispositive nationale Vorschriften, EuGH Rs C-26/13 (Kásler) und Kúria 2/2014.PJE határozata, euvr, Journal of European Consumer and Market law, 2014 Vol 3 nr. 4, p. 256– 262, ISSN 2191-3412

 

SIK-SIMON, Rita, Správněprávní sankce za porušování spotřebitelských práv v České Republice a v Maďarsku, Luboš Tichý (ed.): Ochrana Spotřebitele, Praha Univerzita Karlova v Praze 2014, p. 207 – 222 ISBN 978 80 87488 13 3,

 

SIK-SIMON, Rita, Injunction as an instrument of enforcement consumer rights in the Czech Republic and Hungary (Unterlassungsklagen als Instrument der Durchsetzung von Verbraucherrechten in der Tschechischen Republik und Ungarn) Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht (GPR), 1/2014, p 16-24 Sellier Verlag, ISBN 978-3-86653-004-1

 

SIK-SIMON, Rita, Administrative penalties for violation of consumer law in the Czech Republic and Hungary (Verwaltungsrechtliche Sanktionen für die Verletzung der Verbraucherrechte in der Tschechischen Republik und Ungarn) TÀMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0015 project, Donau-Institut Working Papers Nr 39, 2014, ISSN 2063-8191,  http://www.andrassyuni.eu/donauinstitut/publikationen/donauinstitut-working-papers/donauinstitut-working-papers-serie.

 

SIK-SIMON, Rita, The new Czech Civil Code – a critical sketch (A Cseh Köztársaság ÚJ Polgári Törvénykönyve – kritikus stalled) (Tichý / Sik-Simon) Magyar Jog, 12/2013 p 748-753, HVG Orac Kiadó, Budapest, ISSN 0025-0147

 

SIK-SIMON, Rita, Collective enforcement of consumer rights in Hungary and the Czech Republic (Kollektive Durchsetzung der Verbraucherrechte in Ungarn und in der Tschechischen Republik) TÀMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0015 project, Donau-Institut Working Papers Nr 32, 2014, ISSN 2063-8191,

http://www.andrassyuni.eu/donauinstitut/publikationen/donauinstitut-working-papers/donauinstitut-working-papers-serie.

 

SIK-SIMON, Rita, Transposition of the Directive on consumer rights in Hungary (Transpozice směrnice o právech spotřebitele v Maďarsku) Jurisprudence, 5/2013, p 21-26 Wolters Kluwer ČR, Praha, ISSN 1212 9909

 

SIK-SIMON, Rita, Liability of attorneys for damages – Liability of attorneys in Hungary, (Odpovědnost advokáta za škodu – Advokátní odpovědnost v Maďarsku) Ed. Tichý, Balarin / Dvorak / Hradek / Josková / Sik-Simon / Pacific, CH Beck Publishing., Prague, 2013 (55-80 s) ISBN 978-80-7179-345-8

 

SIK-SIMON, Rita, The liberalization process at the Hungarian rail passenger transport in the European context (Ed. Sander / Tichý) Öffentliche Unternehmen und öffentliches Wirtschaftsrecht, 3rd Volume Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2012, p 214-240 ISSN 1869-9421, ISBN 978-3-3-8300-5271-5

 

SIK-SIMON, Rita, Comparison of national provisions against Holocaust denial in Europe (A holokauszt tagadás nemzeti szabályozása Európában) Földrész, international and European legal magazine publisher L’Harmattan, this issue was supported by OSCE), 2009 / 3-4 ISSN 2060-3568

 

SIK-SIMON, Rita, Competition supporting-regulation at the liberalization of the German telecommunications market – in relation to the European law (Wettbewerbsunterstützende Regulierung bei der Liberalisierung des deutschen Telekommunikationsmarktes), Peter Lang Verlag, Volume 21, German and European Economic Law, Frankfurt am Main, Germany January 2007 (227 s). ISBN 3-631-55646-2

 

SIK-SIMON, Rita, Non-reciprocal termination rates in Germany (Nicht reziproke Terminierungsentgelte in Deutschland), Lüddemann / Simon, Infrastruktur und Recht, 77-80. s CH Beck Verlag, Munich, Germany, April 2005, B 63994

 

SIK-SIMON, Rita, Dictionary of Civil Rights (Polgári jogi fogalomtár), Ed: Kisfaludy, 1st, 2nd edition, HVG-Orac Lap-és Könyvkiadó Kft Budapest, 2003, 2001 (Part: contract for sale and compensation for damages) 2003, ISBN 963 58 9404 2, 2001, ISBN 963 76 9203 9

 

SIK-SIMON, Rita, On-line products – definition of relevant markets for internet services by the Commission? (Áruk a világhálón – hogyan határozza meg az Európai bizottság az internet szolgáltatások piacát) Europa 2002 Budapest, Hungary, May 2001, ISSN: 1585-9096

 

SIK-SIMON, Rita, Control of payments and execution for overdraft (A pénzforgalmi szabályok és az azonnali beszedési megbízás) Gazdaság und Jog,Part No. 7-8, p 32-39, Budapest, Hungary, August 1999, ISSN: 1217-2464

 

SIK-SIMON, Rita, Regulation of NGOs in Hungary in the light of German and Austrian rules (A non-profit társaságok szabályozása Magyarországon, and német és osztrák szabályozás tükrében) Collega, Budapest, September 1998, ISSN 1417 8079

 

Pipková, Petra,  Rozsah odpovědnosti za škodu způsobenou porušením soutěžních pravidel EU, Univerzita Karlova 2014, 198 pp., ISBN: 978-80-87975-06-0

Tichý/Pipková/Balarin, Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, C.H.Beck 2014, 504 pp., ISBN: 978-80-7400-521-3

Tichý, L., Potacs, M., and Dumbrovský, T. (vyd.) Effet Utile. Univerzita Karlova, Praha 2014.

Evropské právo.

DUMBROVSKÝ, T., PETKOVA, B., VAN DER SLUIJS, M., Judicial Appointments: The article 255 TFEU Advisory Panel and selection procedures in the Member States, Common Market Law Review, Vol. 51, No. 2, pp. 455-482, 2014.

Občanský zákoník III

Občanský zákoník III. Komentář (věcná práva). Wolters Kluwer, Praha 2014, 1328 pp., ISBN 978-80-7478-546-7

SIK-SIMON, Rita, Injunction as an instrument of enforcement consumer rights in the Czech Republic and Hungary (Unterlassungsklagen als Instrument der von Durchsetzung Verbraucherrechten in Tschechischen der Republik und Ungarn) Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht (GPR), 1/2014, p 16-24 Sellier Verlag

Tichý, Luboš, Ronovská, Kateřina, Kocí, Miloš (eds.), Trust a srovnatelné instituty v Evropě. Ediční řada Centra právní komparatistiky PF UK v Praze. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2014, 236 s., ISBN 978-80-87488-14-0

NOZ 2

Občanský zákoník II. Komentář (rodinné právo). Wolters Kluwer, Praha 2014, 752 pp., ISBN 978-80-7478-457-6

Břicháček, Tomáš, Je vymezení pravomocí EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité?, Právník 6/2010

Břicháček, Tomáš, Přístup Evropského soudního dvora k principu subsidiarity, Právník 2/2008, str. 145-159

Břicháček, Tomáš, Otazníky kolem Společného referenčního rámce pro evropské smluvní právo, Jurisprudence 5/2009, str. 20-27

BALARIN, Jan – DVOŘÁK, Bohumil – TREBATICKÝ, Peter. Zpráva ze XIV. světového kongresu Mezinárodní asociace procesního práva, konaného ve dnech 25. – 30. 7. 2011 v Heidelbergu. Právník, 2012, 151(1), 103-108. ISSN 0231-6625.

Balarin, Jan, Poznámky k (absenci) principu dobré víry v návrhu občanského zákoníku, Bulletin advokacie 2011, č. 1-2, 25-34

Tichý, Luboš, Balarin, Jan, Představuje protiprávní rozsudek vždy překážku věci rozsouzené?, Právní rozhledy, roč. 17, č. 18, 639-648, 2009

Heidenhain, Stephan, Regular publications in the bnt – newsletter – www.bnt.eu

SIK – SIMON, Rita Ildikó. Bestandsaufnahme des Liberalisierungsprozesses beim ungarischen Schienenpersonenverkehr im europäischen Kontext. In: Öffentliche Dienstleistungen in Deutschland und Ostmitteleuropa im Spannungsfeld von Daseinsvorsorge und Wettbewerb. 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2012. s. 215-240. ISBN 978-3-8300-5271-5. ISSN 1869-9421.

PIPKOVÁ, Petra Joanna, Marianna Novotná, Jakub Handrlica: Zodpovednosť za jadrové škody. Bratislava: Veda, 2011, 358 s. Právník, 2012, 151(9), 1047-1048. ISSN 0231-6625.

National report for the Czech Republic, in Martin-Casals, M. (ed) Children in Tort Law, Part II: Children as Victims, Springer 2007

Princip země původu ve směrnici o e-commerce (Country of Origin Principle in the E-Commerce Directive), Právník, 144/5: 495 – 518, 2005

Princip země původu v komunitarním právu (Country of Origin Principle in the Light of the EC Directive of Services on zje Internal Market), AUC, 1/2009: 1 – 83, 2009

HRÁDEK, Jiří. Czech Republic. In: European Tort Law 2011. 1. vyd. Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2012. s. 120-148. ISBN 0-000-00000-0. ISSN 2190-7773.

HRÁDEK, Jiří. Volba místní příslušnosti soudu v případě náhrady škody. Jurisprudence, 2012, 21(4), 23-27. ISSN 1802-3843.

HRÁDEK, Jiří – TICHÝ, Luboš. Deliktní právo v návrhu občanského zákoníku. Právní fórum, 2012, 9(1), 6-21. ISSN 1214-7966.

Maslowski, Solange, De l‘acquis communautaire, La Republique tcheque: 1991-2004, Editions Universitaires Européenes, 2013, 452 stran, ISBN-10: 6131535620

Maslowski, Solange, Le droit de la consommation tchèque: Des prémices à la veille de l’adhésion, Presses Académiques Francophones, listopad 2013, 128 str., ISBN 978-3-8416-2602-8

DVOŘÁK, Bohumil. Die Entwicklung des tschechischen Zivilprozessrechts seit dem Jahre 1989. In: Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende, Reform und Kodifikation – Tradition und Erneuerung. 1. vyd. Zürich: Schulthess Verlag, 2012. s. 104-114. ISBN 978-3-7255-6600-6.

DVOŘÁK, Bohumil. Námitka započtení. Právní rozhledy, 2012, 20(8), 267-272. ISSN 1210-6410.

DVOŘÁK, Bohumil. O žalobách na určení neplatnosti výpovědi. Právní rozhledy, 2012, 20(18), 632-636. ISSN 1210-6410.

DVOŘÁK, Bohumil. Emil Ott a jeho význam pro novodobou českou procesualistiku. Soustavný úvod ve studium nového řízení soudního : Díl I. Část všeobecná. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 5-25. ISBN 978-80-7357-920-3.

DUMBROVSKÝ, T. Constitutional Pluralism and Judicial Cooperation in EU after the Eastern Enlargements: A Case Study of the Czech and Slovak Courts, in K. Topidi and A. Morawa (eds.) Constitutional Evolution in Central and Eastern Europe: Expansion and Integration in the EU, Farnham: Ashgate, 89-116, 2010.

Tichý, Luboš (ed.),  Soukromé vymáhání soutěžního práva, Praha, Univerzita Karlova, 2009, anglická verze společně s J.  Basedow a J. Terhechte, Baden-Baden, Nomos, 2010

Obálka

L Tichý a T Dumbrovský (eds.), Sovereignty and Integration: Paradoxes and Development within Europe Today, Praha: Karlova Univerzita, 2010

L Tichý a T Večl (eds.), Vývoj ve spotřebitelském právu, Praha, Univerzita Karlova, 2009, anglická verze L. Tichý, H Schulte-Nölke, Mnichov, Sellier, 2010