13. výroční konference o evropském deliktním právu

Export > ICAL

Pořádaná Evropským centrem pro deliktní a pojišťovací právo (ECTIL) ve Vídni 24.–26.4.2014, v angličtině.