CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z ANGLICKÉHO SMLUVNÍHO PRÁVA

Export > ICAL

Prof. Hugh Beale, univerzita Warwick

Místnost č. 117, 1. patro (sborovna),

16.00h-16.45h přednáška (v angličtině)

16.45h-17.15h diskuse (v angličtině)

26.10. Podstatná změna okolností ve smluvním právu (imprévision) a poruchy způsobené opatřeními proti Covidu-19

Doktrína podstatné změny okolností neboli „imprévision“ zavedená napoleonskou tradicí je zřejmě pevně zakotvena ve většině kontinentálních právních systémech. Tento přístup je však režimu „common law“ v podstatě neznámý, i když se často traduje, že common law má pro tento pojem funkční ekvivalent spočívající ve „frustration of purpose“ (zmaření účelu). Přednáška ukáže, že existují závažné rozdíly mezi pojetími common law a kontinentálním právem a že existují i zajímavé rozdílnosti mezi obsahem a používáním těchto pojmů dokonce v jednotlivých jurisdikcích v rámci kontinentálního práva. V tomto rámci se zaměří na zkoumání problémů vznikajících v souvislosti s aplikací opatření proti pandemii v různých státech a problematikou jejich následků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *