CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z ANGLICKÉHO SMLUVNÍHO PRÁVA

Export > ICAL

Prof. Hugh Beale, univerzita Warwick

Místnost č. 117, 1. patro (sborovna),

16.00h-16.45h přednáška (v angličtině)

16.45h-17.15h diskuse (v angličtině)

27.10. Prostředky právní ochrany při porušení smlouvy v anglickém právu

Anglické právo zřídka poskytuje naturální nápravu, tj. opravu, výměnu či nové plnění, ale naproti tomu používá institut náhrady škody jako primárního prostředku právní nápravy, a to často paralelně s ukončením smlouvy. Tento přístup reflektuje merkantelistickou povahu anglického smluvního práva. Přednáška analyzuje otázku, zda uvolnění či opuštění tohoto pravidla a jeho nahrazení smluvní pokutou, ve smyslu rozhodnutí Cavendish Square v Magdessi v roce 2015 skutečně znamenalo změnu anglické koncepce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *