Actio popularis (žaloba ve veřejném zájmu) v českém, rakouském a německém právu

Export > ICAL

SEMINÁŘ  ZRUŠEN

prof. Luboš Tichý; dr. Andreas Frössel (Univerzita Vídeň); prof. Axel Halfmeier (Univerzita Lüneburg)

Zkušenost ukazuje, že s ohledem na společenský rozvoj chybí v českém právním řádu nejen hromadná žaloba, nýbrž i jiný nástroj právní ochrany nazývaný actio popularis. Jde o žalobu ve veřejném zájmu, kterou je možné se za přísně vymezených podmínek domáhat nápravy tam, kde chybí „soukromý“ žalobce. Existuje totiž celá řada nežádoucích jevů, které jsou především výsledkem zneužití práva a jež v současnosti nelze efektivně odstranit či napravit. Seminář má za cíl vymezit pojem actio popularis, analyzovat situaci v právních řádech České republiky, Rakouska a Německa s ohledem na možnost uplatnění tohoto institutu, a to jak z hlediska platného práva, tak z hlediska možné budoucí právní úpravy.

V němčině, se simultánním tlumočením.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *