Actio popularis (žaloba ve veřejném zájmu) v českém, rakouském, německém a portugalském právu

Export > ICAL

prof. Luboš Tichý (PF UK), význam žaloby ve veřejném zájmu obecně a její možné postavení v českém právu;

Andreas Frössel (Ústavní soud Vídeň), Actio popularis pohledem rakouského práva;

prof. Axel Halfmeier (Univerzita Lüneburg), Podstata a vývoj actio popularis v mezinárodním srovnání a její úprava v právu Spolkové země Bavorsko;

prof. Henrique Sousa Antunes (Univerzita Lisabon), Právní úprava žaloby ve veřejném zájmu v portugalském právu – analýza její implementace

Moderuje Jan Balarin

Zkušenost ukazuje, že s ohledem na společenský rozvoj chybí v českém právním řádu nejen hromadná žaloba, nýbrž i jiný nástroj právní ochrany nazývaný actio popularis. Jde o žalobu ve veřejném zájmu, kterou je možné se za přísně vymezených podmínek domáhat nápravy tam, kde chybí „soukromý“ žalobce. Existuje totiž celá řada nežádoucích jevů, které jsou především výsledkem zneužití práva a jež v současnosti nelze efektivně odstranit či napravit. Seminář má za cíl vymezit pojem actio popularis, analyzovat situaci v právních řádech České republiky, Rakouska, Německa a Portugalska s ohledem na možnost uplatnění tohoto institutu, a to jak z hlediska platného práva, tak z hlediska možné budoucí právní úpravy.

V angličtině.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *