Aliud aneb plnění jiné věci

Export > ICAL

dr. Petra Pipková, PF UK

Je dodání semen krmné řepy místo sjednaných semen řepy cukrovky aliud nebo peius? Jak se liší aliud (plnění jiné věci) od peius (plnění vadné věci)? A má vůbec v dnešním civilním právu smysl mezi aliud a peius rozlišovat? Není vhodnější hovořit např. o nesouladu plnění se smlouvou? Tyto otázky si klade příspěvek, který se komparatistickým prismatem dívá na koncept plnění jiné věci a jeho důsledky pro smluvní strany. Účelem, který stojí za těmito otázkami, je zjištění, zda bylo plněno vadně či zda nebylo plněno vůbec. V obou případech se sice jedná o porušení smluvní povinnosti, nicméně každá z těchto situací má odlišné důsledky, které se týkají práv a povinností věřitele, prodlení dlužníka, vyloučení či omezení odpovědnosti za vady či promlčení.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *