CYKLUS PŘEDNÁŠEK Z ANGLICKÉHO SMLUVNÍHO PRÁVA

Export > ICAL

Prof. Hugh Beale, univerzita Warwick

Místnost č. 117, 1. patro (sborovna),

16.00h-16.45h přednáška (v angličtině)

16.45h-17.15h diskuse (v angličtině)

25.10. Dobrá víra v anglickém právu

Anglické právo nemá obecně platnou koncepci dobré víry. To platí i o zneužití práva. Charakteristickým rysem smluvního práva je odmítavý postoj k obecným doktrínám tohoto typu. Namísto toho soudy vytváří právo používáním takříkajíc „salámové metody, kterou demonstrují problémy nepoctivosti“. Přednáška tak zkoumá, jaké rozdíly to způsobuje z hlediska fungování jednotlivých právních institutů a prokáže, že ačkoliv anglické smluvní právo často dosahuje podobných výsledků jako kontinentální právní systémy aplikující požadavky dobré víry, usměrňuje chování stran méně často a méně intenzivně. Avšak nedávná rozhodnutí prokázala, že požadavek jednání v dobré víře předpokládá „relational contract“. Je otázkou, zda tento přístup bude akceptován britským Nejvyšším soudem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *