Deliktní ochrana pohledávky

Export > ICAL

prof. Luboš Tichý, 

Pohledávka, neboli právo na plnění povinnosti dlužníka, požívá především ochrany v režimu práva závazkového. Otázkou je, zda se lze domáhat náhrady škody způsobené protiprávním jednáním v režimu deliktní odpovědnosti, především podle obecné skutkové podstaty v § 2910 občanského zákoníku, jež slouží ochraně absolutních práv. Referát se zaměří především na případy možné odpovědnosti třetích osob a vyústí vymezením působnosti obligačního a věcného práva.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *