Dobré mravy a jejich fungování. Rozdíl oproti dobré víře

Export > ICAL

Přednášející: Prof. Christoph Shärtl, SRH Hochschule Heidelberg.

Přednáška navazuje na velmi úspěšný referát autora z roku 2015, z něhož vyplývá, že dobré mravy nejsou kategorií, která by reflektovala mimoprávní hodnoty, nýbrž je již v samotných právních zásadách obsažena. Právní principy a základní klauzule občanského práva standard dobrých mravů obsahují. Tuto tezi bude autor aplikovat v konkrétních případech zajištění pohledávek a dále se soustředí na rozlišení dobrých mravů a dobré víry, jejichž používání je v německém nejen soukromém právu velmi rozšířeno.

Přednáška a diskuse se uskuteční v němčině se simultánním překladem do českého jazyka.

2017-03-30 Ch. Schärtl

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *