Dražba jako způsob kontraktace

Export > ICAL

2015-12-10 AR             Přednášející: JUDr. Adam Rakovský.

Dražba mimo exekuci je v českém právu sice dlouho známý, avšak podceňovaný institut. Až do přijetí NOZ ji občanský zákoník nijak nereglementoval a samotný NOZ zahrnuje o dražbě v § 1771 toliko dvě věty. V souvislosti s nezměněným zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, tak vzniká více otázek než odpovědí. Jednou z cest k jejich řešení je komparace – v čase (s bývalými úpravami na území České republiky) a v prostoru (minimálně s některými úpravami evropskými). Referát bude zahrnovat již v jiném čase či jiném prostoru objevená relevantní řešení a nastolí hypotézy různých výkladových řešení, včetně důvodů, které pro jejich přijetí hovoří.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *