Dynamika vztahu ústavního práva členských států a evropské integrace – výsledky komparativního projektu

Export > ICAL

JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, Ph.D.

Přednáška se zaměří na tři oblasti ústavního vývoje v ČR: za prvé na proces formulace základních principů ústavní adjudikace, jejich zdrojů a jejich adaptaci na působení evropského práva; za druhé na vymezení ústavních limitů evropské integrace a legitimity těchto limitů; a za třetí na ústavněprávní otázky a praktické problémy zapojení národních orgánů do tvorby evropského práva a implementačního procesu. Tyto tři klíčové oblasti určující vliv evropské právní integrace v ČR budou posouzeny z perspektivy zkušeností ostatních členských států, primárně na základě národních zpráv připravených pro tento projekt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *