Evropská unie – jednota v rozmanitosti

Export > ICAL

prof. Rudolf Streinz, univerzita Mnichov

Adekvátní poměr mezi Evropskou unií jako právním a hodnotovým společenstvím (čl. 2 SEU) a respektováním národní identity svých členských států (čl. 4 odst. 2 SEU) je základním úkolem a stěžejním problémem. Problémy EU popsal tehdejší předseda Evropské komise Juncker jako polykrizi, jejíž prvky se bohužel jeví stále aktuální, přičemž k tomu ještě přistupují následky pandemie coronaviru. Pro společenství, které je založeno na právu, jeví se nezadatelným respektování principu právního státu, jak v rámci Evropské unie, tak ve všech jejích členských státech. Na jeho ochranu musejí být rozvíjeny efektivní postupy směřující především k ochraně nezávislosti justice.

V němčině, se simultánním tlumočením

Možné připojení přes Skype: https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *