Existuje odpovědnost za nemajetkovou újmu způsobenou právnické osobě? (Na okraj rozsudku Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 327/2021 z 30.11.2021)

Export > ICAL

Prof. Luboš Tichý,

Nejvyšší soud ČR vyslovil názor, že právnická osoba „nemá právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené (samotným) neoprávněným zásahem do své pověsti podle § 135 odst. 2 OZ není-li výslovně ujednáno jinak.“ Tento jednoznačný názor je třeba blíže analyzovat. Přednáška proto bere v úvahu především účel odpovědnosti za škodu, smysl právní úpravy a zájmy stran deliktněprávního vztahu. Jinak řečeno, zkoumá s přihlédnutím k předchozí tuzemské úpravě a mezinárodnímu kontextu, do jaké míry může deliktní právo poskytovat ochranu i osobnostním právům právnických osob.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *