Fungování trustu

Export > ICAL

Konference se bude zabývat čtyřmi základními okruhy problémů: majetkem, povinnostmi správce, dohledem nad činností a problematikou mezinárodního práva soukromého. Referenty jsou přední experti na problematiku trustu, resp. obdobných právních institutů. Nejvýznamnějším je profesor Lionel Smith, guru québeckého trustu (fiducie), jehož koncepce byla převzata do našeho občanského zákoníku.

Datum a místo konání: 15. 5. – 16. 5. 2015, Právnická fakulta UK, 1. patro, místnost č. 117, 15.5.: 9.00 – 18.00; 16. 5.: 9.00 – 14.30. Jednacím jazykem konference je angličtina, tlumočení není zajištěno.

Registrace, informace

Ludmila Nováčková
e-mail: novackov@prf.cuni.cz