Implantáty v soukromém právu

Export > ICAL

18/02/2016, 17.30

Přednášející: Prof. Ernst Kramer, Univerzita Basilej.

Zatímco v minulosti byla recepce dílčích zahraničních úprav do domácích kodexů považována za meteorit, stala se v současné době vcelku běžným jevem. O to více pozornosti je třeba těmto „cizím tělesům“ věnovat. Referát, jenž se bude zabývat i novým českým občanským zákoníkem, se soustředí na tyto otázky: účel právní recepce, její důvody a únosnost, typy recepcí, vývoj transplantátů a metodologické otázky.

(v němčině s  překladem)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *