Injunctions v soutěžním právu – civilněprávní nároky na zdržení se protisoutěžního jednání

Export > ICAL

Zatímco žaloby na náhradu škody plní v evropském kontextu spíše funkci kompenzační a generálně preventivní, potýkají se často podniky s problémem, že neukončení protisoutěžního jednání prohlubuje jejich újmu. V situaci, kdy ÚOHS reaguje na podnět zahájením řízení zpožděně, případně tak, že řízení vůbec zahájí, je třeba poškozeným podnikům, ale i spotřebitelům dát účinný nástroj obrany.