Jednooký Homo oeconomicus nebo modely spotřebitele dle rozhodnutí ESD

Export > ICAL

Přednášející: Dr. Rita Simon.

Účinnost tržního procesu významně závisí na schopnosti spotřebitelů činit racionální rozhodnutí. Osoba spotřebitele je proto předmětem zvláštní právní úpravy. Ale jakou ochranu spotřebitel potřebuje? K tomu účelu byly vyvinuty tzv. spotřebitelské modely. Přednáška se zabývá otázkou, jaké speciální spotřebitelské modely může národní zákonodárce používat ve světle unijního práva, a dále otázkou, jaké spotřebitelské modely reflektují evropské směrnice (průměrný či zranitelný spotřebitel) a rozhodnutí Evropského soudního dvora.

 2017-04-27 RS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *