Justice in Legal Interpretation

Export > ICAL

prof. Michael Potacs, univerzita Vídeň,

Referát se zabývá otázkou rozsahu principu spravedlnosti při interpretaci právních předpisů. Aplikace tohoto principu dovoluje vycházet z vůle normotvůrce do té míry, kterou uznávají ostatní hlediska výkladu práva. Na druhé straně však příklady ukazují, že spravedlnost, jako výkladový princip, zdůrazňuje podstatně více význam a účel právního ustanovení než například hledisko doslovného výkladu. Předpokladem adekvátního řešení však je epistomologická analýza a metodologická klasifikace spravedlnosti jakožto výkladová hlediska.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *