K právu ručitele odepřít plnění věřiteli

Export > ICAL

Dr. Bohumil Dvořák, Nejvyšší soud ČR.

Právu ručitele odepřít plnění věřiteli nebyla dosud v domácí právní vědě ani praxi věnována dostatečná pozornost. Téma však nabývá na aktuálnosti poté, co Nejvyšší soud rozhodl, že ručitel není oprávněn započíst pohledávku dlužníka proti pohledávce věřitele (NS 23 Cdo 2475/2019). Jak známo, některé zahraniční úpravy výslovně umožňují ručiteli v případě, že věřitel a dlužník disponují vzájemně započitatelnými pohledávky, odepřít věřiteli plnění (§ 770 odst. 2 BGB, čl. 121 švýc. OR). Toto oprávnění přiznává ručiteli rovněž návrh společného referenčního rámce (čl. IV.G-2:103 odst. 5 DCFR). Cílem příspěvku je prověřit možnosti odepření plnění ručitelem rovněž v našich poměrech. Přihlédnuto bude rovněž k diskusi vedené na toto téma v rakouské nauce (P. Bydlinski, Rabl, Mader), jejíž výsledky jsou pro nás velmi inspirativní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *