Koexistence více užívacích (požívacích) práv na (k) téže věci a způsoby jejího řešení

Export > ICAL

Doc. Petr Tégl, PF Univerzita Palackého,

V praxi vznikají situace, kdy k téže věci existuje více užívacích či požívacích práv ve prospěch různých subjektů. Tato práva mohou mít povahu práv obligačních (relativních) nebo práv věcných (absolutních). Mezi těmito právy nemusí nutně existovat kolize: všechna práva mohou být současně v neomezeném rozsahu vykonávána. Může však dojít i k tomu, že práva mezi sebou kolidují. V případě existence kolize mezi více právy k téže věci vzniká zvláštní situace, kterou je třeba řešit. Účelem přednášky je poukázat na to, jakým způsobem přistupuje k řešení těchto situací občanský zákoník, zevrubně analyzovat legislativní řešení a odhalit jeho případné slabiny.

Možné připojení přes Teams – ZDE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *