Veřejný zájem v právu

Export > ICAL

17. – 18. 10. 2019, Právnická fakulta UK

Konference je vyústěním společného česko-rakouského projektu. V jednotlivých referátech budou prezentovány výsledky výzkumu veřejného zájmu, fenoménu, jenž se vyskytuje prakticky ve všech odvětvích právního řádu, aniž byl v české právní vědě systematicky analyzován. Přednášející budou prezentovat definici a strukturu tohoto pojmu jednak v obecné rovině, jednak s ohledem na jeho postavení a funkci v konkrétních právních odvětvích. Podstatné je vymezení jeho obsahu a účelu a srovnání s obdobnými instituty, jako jsou například obecné blaho či státní zájem. Právní zájem bude analyzován v kontextu obecné právní teorie, ústavního a evropského práva, občanského práva, práva korporátního, civilního procesu a správního procesního práva, trestního práva, práva životního prostředí, insolvenčního práva a dalších.

2019-10-17-18 Public Interest in Law – Program

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *