Kontrola smlouvy (omezení autonomie vůle v zájmu spravedlivé smlouvy: ochrana smlouvy či ochrana slabší smluvní strany?)

Export > ICAL

Luboš Tichý. Fórum CPK (Skype) https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

I. Smluvní autonomie (smluvní svoboda) a smluvní spravedlnost

 1. Pojem a vývoj
 2. Ideál spravedlivé smlouvy a jeho význam: viz např. výsledky ekonomické analýzy,
  důvěra v obchodní a právní styk, ústavněprávní základ
 3. Hodnocení svobody a spravedlnosti jako východisko kontroly smlouvy

IIRelevantní momenty spravedlivé smlouvy

 1. Uzavření smlouvy
 2. Forma smlouvy
 3. Obsah smlouvy

III. Kontrola smlouvy

 1. Pojem a druhy kontroly
 2. Působnost kontroly, pojem slabší smluvní strany
 3. Hledisko dobrých mravů a problematika lichvy, resp. laesio enormis
 4. Hledisko poctivosti (dobré víry) a zákaz zneužití
 5. Kontrola přiměřenosti

IV. Mechanismy řešení nežádoucí smlouvy

 1. Výklad
 2. Přizpůsobení smlouvy
 3. Substituce smluvních ustanovení
 4. Neplatnost

V. Česká úprava

 1. Úvod do systému kontroly smlouvy
 2. Obecná kontrola, kontrola všeobecných obchodních podmínek a adhezních smluv
 3. Kontrola podnikatelských smluv
 4. Režim ochrany spotřebitele a spotřebitelské smlouvy
 5. Antidiskriminační zákon a smlouva

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *