Kumulace nároků či konkurence právních norem – na příkladu nároku na náhradu škody z deliktu a ze smlouvy

Export > ICAL

prof. Luboš Tichý,

Referát si klade otázku, zda lze uplatňovat souběžné nároky vycházející ze stejného skutkového základu a naplňující skutkovou podstatu rozdílných právních režimů. Problematiku možné kumulace nároků a konkurence právních norem rozebírá na příkladu nároku na (relutární) náhradu škody z odpovědnosti smluvní a odpovědnosti z deliktu, a to za pomoci srovnání právních řádů, jež kumulaci nároků připouštějí (samozřejmě ve výsledku přiznáním jen jediné náhrady) a právních řádů, které v daném případě souběh nároků nepovolují (viz zásadu non-cumul ve francouzském právu) s preferencí smluvního či deliktního odpovědnostního režimu.

 

 

Možné připojení přes Skype: https://join.skype.com/g6Oqj57jq1eJ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *