Latinské právnické fráze, výklad zákona a smlouvy pohledem švýcarského a českého práva

Export > ICAL

prof. Ernst Kramer (Univerzita Basilej), 

V důsledku římskoprávní tradice kontinentálních soukromoprávních řádů používají se i dnes, a to jak v judikatuře, tak v nauce, mnohé latinsky formulované maximy („regulae iuris“), jako je například „falsa demonstratio non nocet“ nebo „venire contra factum proprium non valet“, které se velmi často týkají metodologických problémů aplikace práva jak při výkladu právních norem, tak i otázek výkladu smlouvy. Přednáška se bude zabývat otázkou platnosti a výkladu těchto fenoménů. Středem pozornosti je výklad často velmi kontroverzní otázky o platnosti změny smlouvy, která nerespektuje výhradu formy obsaženou v původní smlouvě. Platí zde analogicky zásada „lex posterior derogat legi priori“?

doc. Filip Melzer (Univerzita Olomouc)

Příspěvek se zabývá ospravedlněním tradičních právních argumentů v platném českém právu: hledá důvody jejich platnosti de lege lata. S tím souvisí i otázka podmíněnosti právní argumentace konkrétním právním řádem a samotným pojmem práva. V této souvislosti se příspěvek zabývá možným vztahem přednosti mezi jednotlivými právními argumenty. Uvedené otázky budou posouzeny jak z hlediska výkladu právních předpisů, tak i výkladu právních jednání.

V němčině, se simultánním tlumočením.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *