Lze zvolit cizí právo bez existence cizího prvku?

Export > ICAL

Přednášející: prof. Luboš Tichý

Provokující nadpis je skutečným označením tématu přednášky, která se pokusí zpochybnit jako paradigma zastávanou tezi, že zvolit cizí právní řád lze jen na základě skutkového stavu (právního vztahu) s tzv. cizím či mezinárodním prvkem. O tom, že tato doktrína neplatí v plném rozsahu, svědčí i dlouhá léta existující pozitivní evropská úprava, týkající se kolizněprávní úpravy závazků ze smlouvy. Protože autonomie vůle mající základ v základním lidském právu na svobodu projevu a právu na vlastnictví je silnější než maximy, na nichž je postaveno kolizní právo, lze dovodit, že nic nebrání tomu, aby ve smluvních vztazích, kde je připuštěna alespoň omezená autonomie vůle, bylo možné zvolit cizí právní úpravu i na tuzemský právní vztah. Jiná věc je, do jaké míry se takto zvolené právo uplatní. V hmotněprávní rovině představují meze autonomie vůle tradiční klasické nástroje sloužící k ochraně slabší strany a jiným principům.

2018-02-22 LT

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *