Mezinárodní konference o evropském deliktu ve dnech 24. – 25.11.2016

Export > ICAL

Ve dnech 24. – 25.11. uspořádá Centrum právní komparatistiky další mezinárodní konferenci s hosty z celé Evropy, tentokrát na téma Evropský delikt. Půjde o základní hodnoty a zájmy Evropské unie obsažené v čl. 2 Smlouvy o Evropské unii a o vyslovení nebezpečí jejich ohrožení, po kterém může nasledovat pozastavení některých práv členského státu, který hodnoty a zájmy porušuje, dle čl. 7. Jak tyto články ale aplikovat? Přijďte na konferenci a uvidíte! 24. a 25.11. v místnosti č. 38, vše v angličtině.