Myšlení v systému a jeho krize

Export > ICAL

Walter Boente, Universita Lausanne

V první části bude vysvětlen specifický přístup k výkladu a odůvodnění, který má základy v systémovém myšlení jako specifické metodě teorie a filozofie práva. Tento přístup znamená chápání nejen právních jednání v určitém celku a harmonii s celým právním řádem, nýbrž i velmi důležitou metodu, jíž by se měl řídit i zákonodárce. V současné době však v Evropě dochází k rozvoji práva, jenž základní principy systémového myšlení nerespektuje. To se týká jak jeho výkladu například Evropským soudním dvorem, tak především v činnosti evropského zákonodárce, který zahlcuje uživatele práva celou plejádou nadbytečných norem, jež nerespektují vzájemné vztahy a vazby k existujícímu právnímu řádu. Této problematice bude věnována druhá část přednášky žáka profesora Canarise.

2015-12-03 Walter Boente                                  V němčině s překladem.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *