Námitka v civilním právu – od římského exceptio k modernímu nástroji obrany práva

Export > ICAL

Prof. Georg Kodek, Ekonomická univerzita Vídeň,

V římském právu sloužila námitka (exceptio) k tomu, aby soud mohl hodnotit obranná práva žalovaného, k nímž nebylo možné jinak podle ius civile přihlédnout (exceptio doli, exceptio rei, venditae et traditae). Moderní koncepce námitky byla rozvinuta až v druhé polovině 19. stolení německou pandektistikou. Charakteristickým znakem námitky je, že nesměřuje proti existenci nároku, nýbrž pouze proti jejímu vynucení. Přednáška zkoumá vývoj tohoto institutu v modifikacích v právních řádech německé právní kultury. Přihlíží však i k obecnému vývoji v této oblasti, zejména klade důraz na analýzu Principů evropského smluvního práva (PECL) a Návrhu společného referenčního rámce (DCFR).

V němčině, se simultánním tlumočením.

Možné připojení přes Zoom: https://cuni-cz.zoom.us/j/98780936959

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *