Nová praxe Soudního dvora EU ohledně pravomocí ve sporech vznikajících z narušení soukromí a osobnostních práv

Export > ICAL

Přednášející: prof. Dr. Michael Bogdan (Univerzita Lund, Švédsko)

Dne 17. října 2017 vydal velký senát Soudního dvora EU svůj rozsudek ve věci C-194/16 (Bolagsupplysningen v. Svensk Handel), týkající se soudní pravomoci členských států dle čl. 7 odst. 2 Nařízení Brusel Ibis ve sporech vznikajících z narušení osobnostních práv. Rozsudek doplňuje a částečně mění dosavadní výklad nařízení a aktualizuje několik otázek, kupř. ohledně významu nových technických možností, tzv. geoblockingu pro soudní pravomoc.

(v češtině)

2018-04-09 MB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *