Nové občanské zákoníky v Maďarsku a České republice

Export > ICAL

V roce 2014 v České republice a Maďarsku nabyly účinnosti nové občanské zákoníky. Oba kodexy podstatně změnily řadu právních institutů. Tato konference komparativním způsobem zhodnotí první zkušenosti s fungováním nových zákoníků. Zaměří se na základní koncepty a relevantní právní instituce obou občanských zákoníků.

Program:

Přívítání – prof. JUDr. Jan Kuklík, děkan Právnické fakulty UK

Celková koncepce a obecné části nového občanského zákoníku – prof. JUDr. Luboš Tichý
diskuse

Bezdůvodné obohacení v novém maďarském občanském zákoníku – prof. dr. Attila Menyhárd
diskuse

11.00 – 11.30 přestávka na kávu

Harmonizace práv spotřebitelů v novém občanského zákoníku – Dr. iur Stephan Heidenhain
diskuse

Postavení pozůstalého manžela v maďarském dědickém právu – Dr. Hella Molnár Ph.D., LL.M.
diskuse

13.00 – 14.00 oběd

Občanskoprávní partnerství v novém maďarském občanském zákoníku – prof. dr. Zoltán Csehi
diskuse

Svěřenství v rekodifikaci českého soukromého práva – Mgr. Miloš Kočí
diskuse

15.30 – 16.00 přestávka na kávu

Ochrana osobnostních práv v novém občanskén zákoníku – JUDr. Eva Ondřejová LL.M.
diskuse

Právní ochrana obchodního tajemství v Maďarsku – Dr. Gábor Faludi Ph.D.
diskuse

17.30 Závěr konference

Registrace: Ludmila Nováčková (e-mail: novackov@prf.cuni.cz)