Nový unijní fiskální rámec a dohled EU – protiprávní obcházení unijního primárního práva nebo oprávněné prostředky k potírání zneužívání rozpočtových pravidel členskými státy EU?

Export > ICAL

Dr. Claudia Wutscher, BA, Wirtschaftsuniversität Wien

Krize veřejných rozpočtů členských států EU vedla k masivnímu dohledu nad finančním hospodařením členských států včetně zavedení takových nástrojů, jakým je například fiskální kompakt. Tato opatření jsou vysoce sporná, jak z politického tak právního hlediska. Přednáška analyzuje soulad vybraných opatření EU s primárním unijním právem.

Přednáška v angličtině.

2017-10-05 Claudia Wutscher

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *