Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Export > ICAL

Přednáška se zaměří na nový ZMPS jako celek. Bude se zabývat základními směry změn v novém zákoně oproti předchozí úpravě. Nový zákon bude představen v kontextu mezinárodních smluv a předpisů EU v této oblasti.